Geografie

cover geografie april 2017

Geografie is hét Nederlandstalige tijdschrift over aardrijkskunde en geografie. Het is rijk geïllustreerd en toegankelijk voor een breed publiek. Tevens is Geografie het vakblad voor de aardrijkskundedocent. Alle KNAG-leden ontvangen dit tijdschrift thuis.

Kennis- en opinieartikelen welke in het tijdschrift Geografie verschijnen zijn na het uitkomen van het tijdschrift voor leden ook online te lezen onder de kopjes 'Kennis' en 'Opinie' op geografie.nl.

Voor auteurs

Het is mogelijk kopij aan te leveren voor het tijdschrift Geografie. Neemt u hierbij wel de auteursrichtlijnen in acht en neem contact op met de hoofdredacteur Ronald Kranenburg. Artikelen die niet aan de richtlijnen voldoen worden mogelijk niet in behandeling genomen.

Ronald Kranenburg | hoofdredacteur
E ronald@geografie.nl of rk.geografie@gmail.com
030 7115112 of 06 14235333 (op werkdagen tijdens kantooruren)

Om een webartikel op geografie.nl te publiceren gelden andere richtlijnen. Benader daarvoor de webredactie.

 

Voor adverteerders

Geografie is het toonaangevende tijdschrift over ruimtelijke vraagstukken: over natuur en samenleving, dichtbij en veraf. Uit lezersonderzoek blijkt dat de waardering voor het blad op alle fronten zeer hoog is. Kenmerkend voor onze doelgroep is een opleiding op HBO/academisch niveau, een brede maatschappelijke belangstelling en een grote interesse voor reizen, omgevingsinformatie en aan geografie verwante producten als kaarten en atlassen. 

  • Oplage: 3.300
  • Omvang: 48 pagina’s in full-colour
  • Frequentie: negen maal per jaar

Voor meer informatie en het opgeven van advertenties kunt u contact opnemen met het KNAG:
E advertenties@knag.nl
T 030 7115110

    Tarieven adverteren Geografie 2017.pdf
    Download dit document