Belangenbehartiging

FOTO: METRO-POLICO.ORG/FLICKR

Het KNAG behartigt de belangen van het vak aardrijkskunde. Zo houden we de politieke ontwikkelingen in de gaten.

Een voorbeeld daarvan is het advies Ons Onderwijs 2032. Het KNAG heeft bij de totstandkoming van het advies aangegeven wat dit betekent voor aardrijkskundedocenten en wat het standpunt van het KNAG is. Ook is onder andere met een brief naar de commissie en naar staatssecretaris Dekker het standpunt van het KNAG kenbaar gemaakt over het eindadvies.

Een ander voorbeeld is het lerarenregister. Het KNAG vindt het belangrijk dat de aardrijkskundeactiviteiten worden gevalideerd door aardrijkskundedocenten. Twee aardrijkskundedocenten maken deel uit van de subcommissie aardrijkskunde van de Onderwijscoöperatie.

Het KNAG heeft ook bij andere organisaties KNAG-vertegenwoordigers. Daarnaast maakt het KNAG lesmateriaal bij actuele onderwerpen, zoals ‘Hoog water op het schoolplein?’, leerlingenwedstrijd ‘Atlas van de Toekomst’ en 'WOW-NL'.

Tot slot speelt het KNAG een belangrijke rol bij herzieningen van het examenprogramma en het aardrijkskundecurriculum op alle onderwijsniveaus. De voorbeelden die hier genoemd worden zijn slechts een greep uit alle activiteiten van het KNAG.

Het KNAG behartigt de belangen van het vak aardrijkskunde