Hogeschool Van Hall Larenstein

Als je aan een betere wereld wilt bouwen en daarvan je beroep wilt maken, is Hogeschool Van Hall Larenstein de aangewezen plek. Hier vind je onderwijs dat direct verbonden is met de huidige, wereldwijde transitie op het gebied van klimaat, water, natuur, leefomgeving en duurzaamheid. Studenten leren hier vorm te geven aan de veranderingen waar de wereld nu om vraagt, en hoe ze hun technische en organisatorische deskundigheid kunnen vertalen naar een toekomstige carrière.

Het toegepaste onderzoek op Hogeschool Van Hall Larenstein gaat over de groene leefomgeving, water, bodem, biodiversiteit, circulaire landbouw, gezonde voeding en transitieprocessen voor een duurzame toekomst. En hier stopt het niet. Onderzoeks- en leerresultaten van studenten, onderzoekers en lectoren worden vertaald in praktische oplossingen voor de wereld. Daarbij spelen partners uit het werkveld een belangrijke rol. Zo dicht bij het vuur ontwikkelen studenten zich tot innovatieve professionals die een wezenlijke bijdrage leveren aan de toekomst die we met z’n allen voor ogen hebben.

Hogeschool Van Hall Larenstein is door het studentennetwerk Studenten voor Morgen uitgeroepen tot duurzaamste instelling voor hoger onderwijs in Nederland, en heeft vestigingen in Leeuwarden en Velp (bij Arnhem).

Onderwijs

De bachelor is de basis van de opleidingen bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Hier leren studenten kennis van de wereld om te zetten in praktische oplossingen. Maar er zijn meer mogelijkheden. Wil je na het mbo of havo al snel en praktisch aan het werk, dan kun je kiezen voor een tweejarige associate degree. Met een bachelordiploma op zak kun je nog doorstromen naar een masteropleiding. Daar vind je de integratie van de vakgebieden die bepalen hoe onze wereld eruit ziet en functioneert.

Bij veel bachelors, masters en associate degrees die Hogeschool Van Hall Larenstein aanbiedt, is aardrijkskunde een belangrijke discipline. En aardrijkskunde is breed. Het gaat over gesteenten, bergen, bodems, water, natuur, maar vooral ook over mensen in een ingewikkelde culturele, sociale en economische omgeving. We zijn niet alleen op de wereld en zullen meer rekening moeten houden met elkaar en met de beschikbare hulpbronnen. Dit staat centraal in bacheloropleidingen als Land- en Watermanagement, Kust- en Zeemanagement, Bos- en Natuurbeheer en Tuin- en Landschapsinrichting, en bij Management van de Leefomgeving en International Development Management. En zeker ook in de masteropleidingen Duurzame Gebiedstransities of River Delta Development.

Onderzoek

Vanuit diverse lectoraten doen lectoren, onderzoekers, docenten en studenten samen met partners uit het werkveld kwalitatief hoogwaardig, praktijkgericht onderzoek. Dat levert innovatieve oplossingen op voor duurzaamheidsvraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. De onderzoeksresultaten worden ook gebruikt in het onderwijs. De onderzoeksthema’s van Van Hall Larenstein zijn:

Kennis delen

De mensen van Hogeschool Van Hall Larenstein delen graag hun kennis. Ze vertellen vakkundig en met passie over hun opleiding of onderzoek, op de hogeschool en daarbuiten. Docenten en studenten geven ook gastlessen over geografische onderwerpen of stellen lesmateriaal beschikbaar. Heeft u daarvoor belangstelling, neem dan contact met ons op via info@hvhl.nl

FOTO: VAN HALL LARENSTEIN
Studenten doen bodemonderzoek op Landgoed Larenstein