Radboud Universiteit Nijmegen

morteratschgletsjer

Faculteit der Managementwetenschappen

In onze faculteit verbinden medewerkers wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in uitdagende programma's op het gebied van bestuurskunde, bedrijfskunde, economie en bedrijfseconomie, politicologie, en geografie, planologie en milieu. Deze verschillende vakgebieden hebben analyse, sturing en beleid van maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen met elkaar gemeen. Zo staat de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving – zowel dichtbij als veraf – centraal bij de vakgroep Geografie, Planologie en Milieu (GPM).

Onderwijs

De vakgroep Geografie, Planologie en Milieu biedt één gemeenschappelijk Nederlandstalig bachelorprogramma en drie Engelstalige masterprogramma’s aan, ieder met een breed scala aan specialisatiemogelijkheden. De bacheloropleiding is uniek in Nederland, omdat het drie vakgebieden combineert: geografie, planologie én milieu. Deze integrale benadering is van essentieel belang om de samenhang en wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving te kunnen bestuderen. Het sluit bovendien goed aan bij het werkveld, dat in toenemende mate vereist dat afgestudeerden kunnen schakelen tussen verschillende belanghebbenden, sectoren en schaalniveaus. Het geïntegreerde programma biedt in jaar 2 en 3 mogelijkheid tot profilering en specialisatie in diverse ruimtelijke domeinen waar GPM sterk in is, zoals vastgoedontwikkeling, grenzen- en migratievraagstukken, klimaatverandering en duurzaamheid. Dit zijn ook de thema’s die centraal staan in de diverse masterspecialisaties en onderzoeksprogramma’s. De opleidingen zijn, vergeleken met gelijksoortige studies, kleinschalig van karakter. Daardoor is het onderwijs persoonlijk, uitdagend en interactief van karakter.

Bachelor
Geografie, Planologie en Milieu

BRON: RADBOUD UNIVERSITEIT

Masters
GPM kent drie afzonderlijke Engelstalige masterprogramma’s, namelijk Human Geography (met een politiek-geografisch signatuur en veel aandacht voor de beleefde ruimte), Spatial Planning (met accent op de institutionele kant van planologie, gericht op governance en innovatieve organisatorische en financiële arrangementen), en Environment and Society Studies (met accent op de institutionele en governance-aspecten van duurzaamheidsvraagstukken).

Human Geography kent de specialisatiemogelijkheden:

Spatial Planning kent de specialisatiemogelijkheden:

Environment and Society Studies kent de specialisatiemogelijkheden:

Daarnaast bieden alle drie de masterprogramma’s ook een flexibele specialisatie aan, waarbij studenten – na goedkeuring van de examencommissie – hun eigen pakket aan vakken kunnen samenstellen, passend bij hun onderzoeksinteresses en toekomstplannen. Uniek is dat zowel Human Geography als Spatial Planning ook een duale variant (werken naast studeren) kennen.

Onderzoek

Naast onderwijs voeren alle medewerkers ook onderzoek uit, binnen het Institute for Management Research (IMR). Dit instituut bestaat uit zes verschillende hotspots die wetenschappers van verschillende disciplines en expertise bij elkaar brengen. De hotspots zijn: Europeanization of policy and law (EUROPAL), Gender and Power in Politics and Management, Global-Local Divides and Connections (GLOCAL), Governance and Innovation in Social Services (GAINS), Innovation and Entrepreneurship in Ecosystems, en Integrated Decision Making (ID). Veel van het geografische, planologische en milieukundig onderzoek wordt vanuit een relationeel perspectief uitgevoerd.