geografie januari 2016

Landhervormingen in Zimbabwe | Een halve eeuw suburbanisatie in Holland | Electorale geografi e van Turkije | Grensgeschillen
in de Guianas | Bosatlas van Amsterdam | WOW-NL: actueel weer in de klas

Kennis

Een halve eeuw suburbanisatie in Holland

Rond het midden van de 20e eeuw veranderde het patroon van de binnenlandse migratie in Nederland, zo schreef Henk ter Heide in 1965 in zijn proefschrift. Een halve eeuw later reflecteert hij met Ewoud Smit in Geografie op de vraag hoe het sindsdien met de binnenlandse migratie is gegaan.

migratie
Nederland
Kennis

Turkijke: 'Laat de stabiliteit voortduren'

De jongste verkiezingen in Turkije leken wederom te draaien om president Erdo?an en diens machtsambities. Maar zonder de Turkse context van een veranderende samenleving in een sterk gegroeide economie is de uitslag nauwelijks te begrijpen.

verkiezingen
Turkije
Opinie

Europoort

Een nieuwe serie van frank van Dam waarin hij de diversiteit van fietslandschappen belicht.

Blog: Fietslandschappen
Nederland
Opinie

Zaanse zeepbellen

De woningmarkt trekt aan: gemeente en procincie gaan weer op zoek naar nieuwe bouwmogelijkheden. Gemeente Zaanstad geeft op een kaart de mogelijke bouwplekken aan. Martin de Jong bekijkt het eens goed.

Blog: Kaartlezen
Zaanstad
Opinie

Bosatlas van Amsterdam

Eind oktober verscheen de Bosatlas van Amsterdam. Bij de officiële presentatie waren alle sprekers, inclusief burgemeester Eberhard van der Laan, het erover eens dat het een prachtwerk is, maar ook dat Amsterdam deze atlas verdient.

Amsterdam
Opinie

Open grenzen: nieuwe fase in internationale arbeidsverdeling

In het vorige nummer van Geografie presenteerde Henk van Houtum een tien-puntenplan als alternatief voor hermetisch gesloten grenzen. Ton van Naerssen ziet daarin een pleidooi voor open grenzen en verzet zich daartegen. Open grenzen passen volgens hem in het neoliberale ideaal van een vrij verkeer van geld, goederen en mensen. Ze zijn een nieuwe fase in de internationale arbeidsverdeling die ten koste gaat van de armen.

grenzen
migratiebeleid
Europa
Kennis

Multidisciplinaire expeditie

In augustus reisde een groep Nederlandse wetenschappers twee weken naar Svalbard (Spitsbergen). Daar deden zij onderzoek naar de effecten van klimaatverandering in poolgebieden. Door vergelijking met eerder onderzoek ontstaat een goed beeld van de veranderingen.

expedities
onderzoek
Spitsbergen
Opinie

Natuuronderwijs

Fysisch geografe Irene van Enckevort heeft bij het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) de opleiding tot natuurgids gevolgd. Nu ontwikkelt zij natuurlessen en -activiteiten en vertelt hoe het is gesteld met de aandacht voor aardkunde binnen het IVN.

Fysische geografie voor...
Kennis

Grensgeschillen in de Guianas

De grenzen van (Brits) Guyana en Frans Guiana zijn omstreden en de Surinaamse dus ook. Deze grensconflicten zijn deels terug te voeren op 19e-eeuws onnauwkeurig onderzoek bij het in kaart brengen van het gebied. Maar recentere vondsten van zeldzame aardmetalen en olie helpen ook niet.
 

grenzen
Guyana
Frans Guiana
Suriname
Nieuws

WOW-NL: Het weer in de klas

Het KNMI doet aan crowdsourcing! Op de nieuwe site WOW-NL kan iedereen eigen weermetingen invoeren, analyseren en vergelijken met metingen van andere weerstations. Ook scholen kunnen aansluiten en zo met actuele weergegevens aan de slag. Het KNAG maakte er lesmateriaal bij.
 

onderwijs
Nederland