geografie januari 2018

Rusland en het poolgebied Noordpool: nieuwe geopolitieke hotspot | Ruslands vloek | En verder: Digitale excursies | Buursink: Mijn geografische spoor | Landschapsatlas van de Oosterschelde | Guerrillageografie

Kennis

Noordpool: nieuwe geopolitieke hotspot?

Het gebied rondom de Noordpool was lange tijd moeilijk toegankelijk en daardoor niet echt interessant voor de omringende landen. Door klimaatverandering en het smelten van het zee-ijs is dat snel aan het veranderen. Dat biedt kansen die vooral de Russen weten te benutten.

Rusland
Kennis

De geopolitieke macht van Ruslands atoomijsbrekers

In het geostrategische spel rond de Noordpool beschikken de Russen over een instrument dat andere staten ontberen: sterke ijsbrekers. Dat doet de regionale machtsbalans doorslaan in het voordeel van de Russen.

Rusland
Kennis

Ruslands vloek

Van Rusland wordt wel gezegd dat het een gevangene van zijn eigen geografie is. De drang naar ijsvrije havens bepaalt al eeuwenlang het buitenlands beleid. Daarom annexeerden de Russen de Krim en zien ze nieuwe perspectieven in het afsmelten van poolijs.

Oekraïne & Rusland
Rusland
Opinie

Met Blaeu in de kou

Reinder Storm bespreekt in deze serie 'KNAG-collectie' steeds een oude bijzondere kaart uit de collectie van het KNAG, die bij Bijzondere Collecties aan de UvA bewaard en beheerd wordt. Deze keer een van Blaeu's kaarten.

KNAG-collectie
Opinie

Mijn geografische spoor - Jan Buursink

Jan Buursink (82), emeritus hoogleraar sociale geografie in Nijmegen, beoefende het vak meer dan zestig jaar. Wie zo lang nauw verbonden geweest is met de geografie heeft over die persoonlijke band wel wat te melden. Buursink kijkt terug op het geografisch spoor in zijn leven. Hij woonde in Enschede, Groningen, Drachten en Nijmegen. Welke invloed hadden die woonplaatsen op zijn geografiebeoefening?

Enschede
Groningen
Drachten
Nijmegen
Opinie

Vaarwel stad

Deze kaart van de Randstad levert een bekend beeld op. De vier grote steden horen bij de ene groep (geel) en de meeste andere gemeenten bij de andere (groen). Dan moet het wel iets met groei te maken hebben, denk je al snel.

Blog: Kaartlezen
Opinie

De basiliek van Koekelberg

In de vorige Brussels lof besprak Manuel Aalbers een van de twee bepalende gebouwen van de Brusselse skyline, het Justitiepaleis. In deze column de andere beeldbepaler: de Nationale Basiliek van het Heilig Hart, beter bekend als de Basiliek van Koekelberg. Deze ligt naar goed Brussels gebruik op de grens van twee Brusselse gemeenten: Koekelberg (tijdens het begin van de bouw nog deel van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek) en Ganshoren.

Blog: Brussels Lof
Opinie

Landschapsatlas van de Oosterschelde

Als inspiratiebron voor beleidsmakers en planologen

In december verscheen de Landschapsatlas van de Oosterschelde, over de ontwikkeling van het landschap vanaf de prehistorie tot aan onze tijd. De atlas is interessant voor een breed publiek én als inspiratiebron voor beleidsmakers, planologen en ontwerpers bij de aanpassing van het landschap aan het veranderende klimaat.

Hoeders van het landschap
Nieuws

Met je mobiel op excursie

Digitale excursies voor actief en open onderwijs

De Universiteit Utrecht ontwikkelde twee digitale excursies voor tablet en telefoon. Het scheelt een hoop georganiseer, studenten gaan veel actiever met de stof aan de slag én je kunt het excursiemateriaal online delen.

onderwijs
Opinie

Zeeuws-Vlaanderen

Ik was er al even niet geweest. Vergeten hoe mooi het is. De zilte wolkenluchten, het heldere zicht, de eindeloze donkergroene akkers met aardappelplanten, de brede, lichtgevende stranden, de oude dijkjes, de bomenrijen aan de horizon. De weldadige rust.

Blog: Fietslandschappen
Zeeuws-Vlaanderen
Nieuws

Guerrillageografie

Proeftuin voor betrokkenheid

Al direct na de aftrap van de profielwerkstukken dienden de eerste leerlingen zich aan met hun plannen. Ik was reuze benieuwd, maar het bleek toch weer de bekende riedel: vulkanen, aardbevingen, klimaatverandering enzovoorts. Dit moest anders, maar hoe? Het antwoord vond ik in de guerrillageografie.

onderwijs
Opinie

‘Maak van de kinderen geen levende atlassen’

Twintig jaar op de bres voor het vak op school

Het Tijdschrift voor het Onderwijs in de Aardrijkskunde (1923-1942) is totaal vergeten. Ten onrechte. Het was een levendige pleitbezorger voor de positie en de kwaliteit van de schoolaardrijkskunde.

onderwijs
geschiedenis