geografie juni 2015

Nepal in shock | Waterwapen in de strijd tussen Oekraïne en Rusland | EU-kwestie: Grexit en Brexit | West-Kruiskade Rotterdam | De Zandmotor en CO2 | Waarheen na de bachelor? | Virtueel veldwerk

Kennis

Hulp bij aardbevingen via satellietbeelden

De Utrechtse geowetenschappers Philip Kraaijenbrink en Walter Immerzeel doen onderzoek in de Langtangvallei in de Himalaya. Door het analyseren van satellietbeelden na de aardbeving konden ze persoonlijk hulp bieden.
 

onderzoek
Nepal
Nieuws

Aardbeving vol dilemma's

Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een krachtige aardbeving die grote delen van het land ontwrichtte. Geograaf Joeri Scholtens was ter plekke en reflecteert op dilemma’s waar hij tegenaan liep in de daaropvolgende uren en dagen.
 

Nepal
Kennis

Golf in de verdrukking

Met meer dan 375 duizend geregistreerde en vermoedelijk nog zo’n 25 duizend niet-geregistreerde spelers en 240 golfbanen is golf een recreatieve, maatschappelijke én ruimtelijke factor van betekenis.
 

recreatie
Nederland
Opinie

Lost in manipulation

Martin de Jong  keek eens goed naar logo's die sommige Nederlandse bedrijven gebruiken en ontdekte dat Nederlands soms ineens een eiland, of zelfs een hele provincie mist.

Blog: Kaartlezen
Nederland
Kennis

Water als wapen in de strijd tussen Oekraïne en Rusland

Oekraïne heeft de watertoevoer naar de door Rusland geannexeerde Krim afgesloten. Daarmee valt de hoofdslagader van de watervoorziening op het schiereiland, ooit aangelegd door de Sovjet-Unie, grotendeels droog. Hoe reageren de Russen daarop?
 

Oekraïne & Rusland
geopolitiek
water
Oekraïne
Rusland
Kennis

Grexit, Brexit en het post-nationale perspectief

Er wordt veel gepraat over lidstaten die de Europese Unie al dan niet zullen verlaten. Dat zou uitkomst bieden voor de ontevredenheid over de bemoeienis van Brussel en de opstelling van collega-lidstaten. Hoe moeten we die discussies opvatten?
 

Europese kwestie
Engeland
Griekenland
Kennis

Demografische krimp vergt regionaal maatwerk op de arbeidsmarkt

Krimp beïnvloedt de woningmarkt, het voorzieningenniveau, de mobiliteit en ook de arbeidsmarkt. Het effect op de arbeidsmarktsituatie en -ontwikkeling verschilt echter per regio. Arbeidsmarktbeleid voor krimpregio’s is daarmee zinloos; beter is het over regionale grenzen heen te kijken.

arbeidsmarkt
Opinie

Het oude uitgaan

Frank van Dam bekijkt wat er nog over is van de Haagse Marathon, de disco die zijn hoogtepunt beleefde in de jaren '70 en '80. Het gebouw staat er sinds 2006 troosteloos bij, maar de herinneringen blijven.

Blog: Stad in zicht
Den Haag
Kennis

De voetafdruk van de Zandmotor

In 2011 is er 21,5 miljoen kubieke meter zand voor de Delflandse kust gelegd. Wind, golven en stroming moeten dit op natuurlijke wijze langs de kust verspreiden. Deze ‘Zandmotor’ maakt het kustonderhoud goedkoper en kan ook gunstiger zijn voor het milieu.

Nederland
Kennis

Rotterdams Chinatown revisited - een excursie door een multiculturele straat

In 2014 werd Rotterdam zowel door de New York Times als de Rough Guide uitgeroepen tot een van de ‘must-see’ bestemmingen van het jaar, en trokken de opening van de Markthal en die van het vernieuwde Centraal Station een ongekende mediabelangstelling. Er is nóg een Rotterdamse parel: de multiculturele West-Kruiskade.
 

Rotterdam
Opinie

Aardrijkskundeles van Annelies Beek

Aardrijkskundedocenten zijn er in verschillende soorten en maten, én met verschillende motivaties. In deze rubriek interviewt Ton van Rietbergen steeds een andere docent over de passie voor het vak en het onderwijs. Annelies Beek organiseert de Onderwijsdag en is blij daar steeds meer jonge docenten te zien.

Aardrijkskundeles van ...
onderwijs
Kennis

Virtueel veldwerk

Bij aardrijkskunde hoort veldwerk, liefst buiten. Als dat niet mogelijk is, kan virtueel veldwerk een goed alternatief zijn. Het mooist lijkt een combinatie van beide. Ideeën over virtueel veldwerk zijn er volop, maar leraren blijken er nog weinig vertrouwd mee.

onderwijs
Nieuws

Waarheen na de bachelor?

Het leeuwendeel van de studenten die hun bachelor behalen, gaat verder met een masteropleiding. Maar welke en waar? Een nieuwe gids moet de keuze vergemakkelijken.

onderwijs
Nederland