geografie mei 2021

Landschap van de toekomst | Landbouw en natuur in de verkiezingsprogramma’s | De 15-minutenstad | Nederlands-Indische oorlogsmonumenten | Smeltende permafrost in de Alpen | KNAG aan tafel | Atlas van de wereldgeschiedenis | Online slumtour Kibera

Kennis

Landbouw en natuur in de verkiezingsprogramma's

Technisch innoveren of extensiveren

Het landelijk gebied staat weer prominent op de politieke agenda. Hoe zien de politieke ideeën over de toekomst van landbouw en natuur eruit? Wat zijn de consequenties voor het landelijk gebied als deze ideeën in de praktijk worden gebracht.

landbouw
Nederland
Kennis

Nederlands-Indische oorlogsmonumenten en de jaarlijkse herdenkingen

De Nederlandse herdenking van de Tweede Wereldoorlog ligt vast in tijd (10 mei 1940 – 5 mei 1945) en ruimte (eigen land). Niet alle oorlogsherinneringen passen in dat stramien – zeker niet die van Indische Nederlanders.

Nederland
Indonesië
Opinie

Dwars door de Sahara – deel 2

Deel 2: Mauritanië

Najaar 2019 reisde geograaf-journalist Anthon Keuchenius via Civitavecchia, Tunesië en Algerije naar Atar in Mauritanië. Daarvoor moet je ook de Sahara oversteken. Levensgevaarlijk, aldus een hoffelijke officier. Deel 2 van het reisverslag.

reisverslag
Mauritanië
Opinie

De 15-minutenstad

Door de stedelijke veranderingsagenda en de herverkiezing van de Parijse burgemeester Anne Hidalgo kreeg ‘de 15-minutenstad’ in 2020 ineens wereldwijd bekendheid. Ook de club van burgemeesters van bijna honderd wereldsteden omarmde het concept voor de post-covid-19-stad. De 15-minutenstad verenigt veel van wat een stad humaan kan maken.

Serie: Naar humane steden
Parijs
Opinie

Het Klaphek

Aan de oostgrens van Nederland stroomt de Rijn Nederland binnen en begint de delta. Belangrijk kenmerk van een rivierdelta is dat er telkens nieuwe takken ontstaan en dat oude weer droogvallen. Een nieuwe riviertak vormt zich meestal plotseling, tijdens een overstroming. Fysisch geografen noemen dit een avulsie. Vanaf de Duitse grens stroomafwaarts varend kun je verschillende routes nemen richting zee. Welke je ook kiest: je komt altijd avulsies en verlaten rivierarmen tegen.

In de kantlijn van het landschap
Kennis

Smeltende permafrost is sluipmoordenaar

Gevarenzones in de Alpen

Dat de gletsjers met rasse schreden terugwijken, is met het blote oog te zien. Ook andere, soms minder zichtbare effecten van de klimaatverandering worden in Zwitserland nauwgezet bijgehouden. Stijgende temperaturen en stortregens leiden tot verwoestende modderstromen, landverschuivingen en puinregens.

klimaatverandering
fysische geografie
Alpen
Opinie

In gesprek met Klaas Prins: Geen onvoldoendes

Begin vorig jaar stond in Geografie een oproep aan leden om mee te denken over het komende lustrum. Kees Prins (93) meldde zich toen direct en vertelde hoe hij meer dan vijftig jaar geleden bij het KNAG betrokken raakte.

150 jaar KNAG
Opinie

Atlas van de wereldgeschiedenis

Franse atlas met sterke, niet eurocentrische, insteek

Met een voorwoord van Maarten van Rossem verovert een van oorsprong Franse historische atlas de Nederlandse huiskamer. De smeuïge teksten voeden je met 515 kaarten. Een vruchtbaar huwelijk tussen geschiedenis en aardrijkskunde.

recensie
geschiedenis
Nieuws

Inspirerende lessen voor de ontwikkeling van geografisch besef

Na veertien jaar is er in 2022 eindelijk weer een peilingsonderzoek naar aardrijkskunde en geschiedenis in het basisonderwijs. Uit onze voorbereidende literatuurstudie naar factoren die de prestaties van leerlingen beïnvloeden, vallen al veel didactische lessen te trekken voor basisschool én brugklas.

onderwijs
Opinie

Op excursie naar een sloppenwijk

Online slumtour Kibera

Struinen door de grootste sloppenwijk van Nairobi met een gids die ingaat op vragen van je leerlingen. Dát is nog eens indringend. Corona is nu de grote spelbreker en misschien zet je ook vraagtekens bij zo’n westerse invasie. Maar online kan het wél en als de klas open, niet vooringenomen vragen stelt, vermijd je de clichébeelden en verruim je echt hun blikveld.  

onderwijs
Opinie

Boeken Geografie mei 2021

  • Jensen, L. Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw
  • Van der Ham, W. Johan van Veen, meester van de zee. Grondlegger van het Deltaplan
  • Wilson, B. Metropolis. De grootste uitvinding van de mens.
  • Cottyn, I. Between modern urbanism and ‘rurban’ realities. Rwanda’s changing rural-urban interface and the implications for inclusive development
  • Blokhuis, L. Berlijn. Muzikale revolutie. 
Boeken
recensie