geografie april 2019

Aardrijkskunde in Rusland |  Rusland en de rest in schoolboeken | De Krim in het klassenuur | Russische docenten over hun vak | En verder: Atlas Polski | Hippies in Galicië | Europese Lente en Volt | Wereldhandel op de Duitse wadden | Van mijn vliegreizen blijven ze af

Kennis

Rusland en de rest in schoolboeken

Wanneer je Russische aardrijkskundeboeken opslaat, komt daaruit een veelzeggend beeld naar voren. Rusland is het grootste en mooiste land ter wereld en daar moet je je voor inzetten. ‘Dit is jullie opgave, jonge burgers van Rusland.’ Een drieluik over Russisch aardrijkskundeonderwijs, lesmateriaal en hoe docenten daarmee omgaan.

onderwijs
Rusland
Kennis

De Krim in het klassenuur

In 2014 annexeerde Rusland de Krim, of zoals de Russen zeggen, stemde de bevolking massaal voor aansluiting bij Rusland. Hoe heeft deze gebeurtenis een plek gekregen in het Russische onderwijs?

Oekraïne & Rusland
onderwijs
Rusland
Kennis

Russische docenten over hun vak

Russische aardrijkskundedocenten worden geacht bij te dragen aan natievorming en patriottisme. Hoe gaan zij om met de diversiteit aan bevolkingsgroepen in hun multi-etnische land?

onderwijs
Rusland
Opinie

Polen op de kaart gezet: atlas gratis beschikbaar

Atlassen drukken een groot stempel op onze verbeelding van de wereld. Omgekeerd zijn het vaak de vehikels van collectieve geopolitieke representaties. De vorig jaar verschenen politiek-geografische atlas van Polen is daarvan een sprekend voorbeeld. Deze atlas is nu gratis te downloaden.

cartografie
Polen
Opinie

Cumberland Gap, Virginia

In de 17e eeuw ontstond aan de oostkust van Amerika, tussen het huidige New Hampshire en South Carolina, een strook van Britse koloniën, opgebouwd uit losse Britse gebiedjes. Deze ontwikkelde zich tot een bloeiende zone, met een snelle bevolkingsgroei en dito verstedelijking. Daarnaast bleef er een grote vraag naar nieuwe landbouwgronden voor de kolonisten, vooral door de toenemende immigratie. Vandaar dat de grens van het ‘Britse gebied’ vanuit de kuststrook opschoof naar de voetheuvels aan de oostkant van de Appalachen.

Plaatsen van herinnering in de VS
Verenigde Staten
Kennis

Tieners in de openbare ruimte

Beleid versus wensen

Tussen servet en tafellaken: tieners zijn vaak een onderbelichte groep, ook in de openbare ruimte. De gemeente Utrecht, die het aantal jongeren snel ziet toenemen, heeft wel plannen gemaakt, maar in de praktijk loopt het niet goed en is niet bekend wat tieners willen. Hoe kan het beter?

Utrecht
Kennis

Galicië

De herontdekking van Negueira de Muñiz

Door de aanleg van een stuwmeer in het dal van de Navia aan de oostgrens van Spaans Galicië raakte een aantal dorpen geïsoleerd en liep leeg. Later bouwden hippies er een nieuwe gemeenschap. Maar nu het gebied ontsloten wordt, eisen de oorspronkelijke bewoners hun bezittingen terug.

Spanje
Kennis

Nieuwe stemmen

Europese Lente en Volt

In het vorige nummer schetsten we de nieuwe scheidslijn in het Europese electoraat tussen globalisten en nationalisten. In de aanloop naar de EP-verkiezingen vormen zich langs die scheidslijn ook nieuwe partijen.

Europese kwestie
Europees Parlement
Opinie

Savoie

Als fietser rijd je door de mooiste landschappen. Maar je komt ook op heel lelijke plekken. Zelfs in de Savoie, in de majestueuze Franse Alpen. Want wat de Fransen daarboven aan skidorpen hebben gebouwd, daar lusten de honden geen brood van. Een welstandscommissie lijkt er te ontbreken.

Blog: Fietslandschappen
Frankrijk
Kennis

Ruimtelijke kwaliteit in Landschapspark Borsele

Achter de Zeeuwse kust

De Zeeuwse kust trekt elk jaar weer drommen toeristen, maar ook landinwaarts is er veel te ontdekken: intieme dorpspleinen, monumentale kerken en pittoreske woningen; een wirwar van dijken die uitzicht bieden op landbouwgronden en dorpssilhouetten. De gemeente Borsele ontwikkelde met vallen en opstaan een ruimtelijk kwaliteitsbeleid en voorzag in een nieuwe naam – Landschapspark Borsele – en een verhaal.

Zeeland
Kennis

De Jadebusen: wereldhandel op het wad

In het maartnummer schreven we al dat de wadden niet ophouden bij de grens. Door middeleeuwse stormvloeden is aan de Duitse waddenkust de Jadebusen ontstaan. Aan de oevers van de 160 vierkante kilometer grote zeearm vinden we opmerkelijke steden, dorpen en natuurverschijnselen. Alle reden voor een rondje Jadebusen.

handel
Waddenzee
Kennis

De Nördlinger Ries

Inslagkrater in Zuid-Duitsland

Ruim 14 miljoen jaar geleden sloeg in Beieren een asteroïde met een doorsnede van 2 kilometer een gat in de aarde. Het meer dat zich daar later vormde, is gaandeweg opgevuld met kalk, en de krater heeft zo’n enorme doorsnee, dat je nauwelijks doorhebt dat je er middenin staat.

fysische geografie
Duitsland
Opinie

Van mijn vliegreis blijven ze af

Dat de klimaatverandering een serieus probleem is, daarvan zijn veel leerlingen zichtbaar doordrongen. Ook de actiebereidheid is groot, getuige de demonstratie in Den Haag begin februari. Maar hoe staan ze tegenover klimaatmaatregelen en misschien nog wel belangrijker, zijn ze ook van plan zelf iets in te leveren?

klimaatverandering
onderwijs
Nederland