geografie februari 2017

Het Antropoceen... een verhelderend begrip? | 40 jaar Almeren | Ethiek van onderzoek | Landgrab in Cambodja | Trump en de verkiezingen in Europa | Geo Future School ook voor vmbo | Veldwerk met GIS

Kennis

Het Antropoceen

De ambities en risico's van een nieuw begrip

In 2000 lanceerde de Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen het begrip antropoceen. Sindsdien maakt het een succesvolle carrière door. Maar wat betekent het?
 

Opinie

Amsterdam beach

Het was een van de grappigste momenten uit het satirische programma Zondag met Lubach vorig seizoen: de Amsterdamse toeristenkaart.

Blog: Kaartlezen
toerisme
Amsterdam
Opinie

De markten van Brussel

Brussel is een stad van pleinen’, schreef Manuel Aalbers in zijn vorige column. Er waar zijn pleinen uiterst geschikt voor? Juist, voor markten.

Blog: Brussels Lof
Brussel
Kennis

Vertrouwelijke informatie op straat

Ethische lessen door onderzoek met GPS-tracking

Wie meewerkt aan onderzoek, staat er vaak niet bij stil dat hij/zij daarbij vertrouwelijke informatie uit handen geeft. Studenten in Groningen deden als onderzoeker én participant mee aan een mobiliteitsstudie en ervoeren aan den lijve dat ethische kwesties rond privacy en vertrouwelijkheid  ertoe doen.

onderzoek
Opinie

Duinen

Als je zoals Frank van Dam in Den Haag woont, ben je als fietser enigszins beperkt.

Blog: Fietslandschappen
Den Haag
Kennis

Cambodja - landgrab om voedselzekerheid

Cambodjaanse kleine boeren hebben het zwaar, door de fysieke werkzaamheden en door landgrabbers die op hun grond azen en veel hogere opbrengsten genereren. Filmmaker en antropoloog Jan van den Berg brengt de situatie in beeld in zijn documentaire Silent Land.
 

recensie
Cambodja
Kennis

De electorale veldslagen van 2017

Trumps electorale zege in de Verenigde Staten heeft na het Brexit-referendum de komende verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland van een rode draad voorzien, nog vóór de campagnes goed en wel gestart zijn: een tsunami van populisme overspoelt Europa. Of zal het zo’n vaart niet lopen?

Europese kwestie
Kennis

Cornubia - voorbeeldproject stedelijke ontwikkeling

Na de afschaffing van de apartheid werden er 2,7 miljoen nieuwe woningen gebouwd voor de arme, zwarte bevolking. Op die huizen kwam veel kritiek. Nu wil men de stedelijke ontwikkeling anders aanpakken. Cornubia bij Durban is een van de voorbeeldprojecten.

Apartheid
Zuid-Afrika
Opinie

De herder met schaapskudde als eigentijdse professional

Toeristen vinden het mooi, zo’n herder met schaapskudde op de hei. Maar ze zijn meer dan een nostalgische attractie en leveren een belangrijke bijdrage aan het beheer van het heidelandschap.

Hoeders van het landschap
Nederland
Nieuws

Gebruik van GIS verrijkt eerstejaars veldwerk

In een wereld waarin karteren een digitale exercitie is geworden, heeft het aloude data verzamelen met potlood en papier nog steeds nut – zeker in combinatie met digitale verwerkingstechnieken. Het eerstejaars veldwerk van de studenten aardwetenschappen in Utrecht is dan ook een combinatie van klassieke en moderne veldmethoden.
 

fysische geografie
onderwijs
Frankrijk
Nieuws

Kantelpunten in het klimaat in de klas

Klimaatverandering kent veel aspecten, naast klimatologische ook geologische, natuurkundige, biologische, maatschappelijke, economische en politieke. In plaats van deze bij een aantal schoolvakken afzonderlijk te behandelen, kiest Geo Future School voor een integrale aanpak. Hiervoor werkt het KNAG samen met het Netherlands Earth System Science Centre (NESSC).
 

Geo Future School
onderwijs
klimaatverandering
Opinie

Nicolas J. Spykman - de man van het Rimland

Samenvattingen van het geopolitieke gedachtegoed kunnen niet zonder het begrippenpaar heartland-rimland. Heartland komt van Mackinder, rimland van Spykman. Ze duiden op de kern en de randzone van Eurazië, en de beheersing ervan speelt volgens de bedenkers een sleutelrol in de mondiale machtsverhoudingen. Over Mackinder bestaat een stortvloed van literatuur, over Spykman was lang weinig bekend.

recensie