geografie maart 2018

Land art op schaal Vuurbestrijding leidt tot meer bosbranden | Getijden in Zuidoost-Azië | De Marker Wadden | De Bosatlas van de veiligheid | Een nieuw verhaal over armoede wereldwijd | Geo Future School

Kennis

Land art - kunst en landschap in het zuidwesten van de VS

Kunst en landschap komen samen in landschapskunst, land art. Afgelopen jaar waren er fraaie landschapsmanifestaties in Noord-Groningen, de IJsselvallei en Münster. De bron van land art ligt in de jaren 1960-70, in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Geograaf en erfgoeddeskundige Gerard Hendrix ging op zoek.

kunst
Opinie

Kloofkaarten

De kloof is opeens niet meer weg te denken uit het debat. We raken niet uitgepraat over de verschillen tussen stad en land, arm en rijk, volk en elite. Ook op kaarten is er een groeiende belangstelling voor kloven te zien. Op internet is een trend aan de gang waarbij mensen zelfgemaakte kaarten plaatsen op populaire sites als Reddit. Het zijn steeds meerdere kaartjes bij elkaar waarop een land of regio is verdeeld langs simpele scheidslijnen: hier wonen rustige types en hier druktemakers; hier eten ze graan en hier rijst; hier komen toeristen, hier niet.

Blog: Kaartlezen
Taiwan
Kennis

Succesvolle bestrijding leidt tot meer bosbranden

Het afgelopen jaar kampte het westen van Noord-Amerika, van Alaska tot Californië, met enorme bosbranden. Branden van die schaal worden ‘het nieuwe normaal’, riepen de gouverneurs van Californië en Brits-Columbia. Klimaatverandering speelt een rol, maar is niet de enige en wellicht ook niet de belangrijkste factor.

Verenigde Staten
Opinie

Brussel door de ogen van Beiroet

Toen ik onlangs voor het eerst van mijn leven in Beiroet was, vroeg iemand me of ik niet was geschrokken van de militairen in het straatbeeld. Nee, dat was ik eigenlijk niet. Waarom niet? Een paar jaar geleden leek me dat nog een schrikbeeld, misschien zelfs het schrikbeeld. Na ruim twee jaar realiteit ben ik eraan gewend geraakt.

Blog: Brussels Lof
Kennis

Getijden in Zuidoost-Azië

Tweemaal daags, tenzij anders voorgeschreven

Tweemaal per dag is het aan onze kust hoogwater, elke dag een uurtje later en na volle- of nieuwemaan is het springtij. Zo hoort het. Maar er zijn ook plaatsen waar het slechts één keer per dag gebeurt. Waar is dat en hoe kan het?

Azië
Kennis

Voortschrijdend inzicht

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ (Johan Cruijff). Het heeft na Newton nog honderden jaren geduurd voordat afwijkende getijden begrepen werden. De weg daar naartoe illustreert hoe moeilijk het is om iets nieuws te duiden. Daarbij speelde ook een prominent KNAG-lid, Johan van der Stok, een rol.

Opinie

Hand-atlas van Isaak Tirion

Six schonk het KNAG een bijzondere atlas. Het betreft een exemplaar van de Nieuwe en beknopte hand-atlas van Isaak Tirion uit de tweede helft van de 18e eeuw. Tirion is zo’n uitgever wiens reputatie hoofdzakelijk bij specialisten bekend is. Er staan honderden publicaties op zijn naam en met sommige verdiende hij veel geld.

KNAG-collectie
Kennis

Impact sourcing in de Filipijnen

Geografische spreiding van digitaal werk

ICT for Development (ICT4D) was lang gericht op het beter toegankelijk maken van informatie- en communicatietechnologie voor kansarmere groepen in ontwikkelingslanden. De laatste tijd is de aandacht verschoven naar impact sourcing, het benutten van ict om deze groepen een baan te bieden.

globalisering
Filipijnen
Opinie

'Veiligheid in kaart'

Jaarlijks overlijden in Nederland meer mensen aan bijensteken dan aan overstromingen, en keukentrapjes zijn hier gevaarlijker dan terroristen. Veiligheid is meer dan ooit een hot item. De nieuwe Bosatlas van de veiligheid komt met harde cijfers.

recensie
veiligheid
Opinie

Jamestown, Virginia

Plaatsen van herinnering in de VS [1]

Deze nieuwe, tweemaandelijkse rubriek zoomt in op locaties die het verleden van de Verenigde Staten levend en levendig houden. We starten bij de Britse kolonisten in Jamestown, Virginia.

Plaatsen van herinnering in de VS
Verenigde Staten
Opinie

Marker Wadden: van natuurbehoud tot natuurnieuwbouw

Natuurmonumenten stelt natuur, landschap en cultuurhistorie veilig door gebieden aan te kopen en te beheren. Ook bij de Marker Wadden ligt de nadruk op bescherming van bedreigde natuur, in dit geval van het Markermeer. Maar dan op een bijzondere manier: door de aanleg van een groep nieuwe eilanden.

Hoeders van het landschap
Opinie

De Voerstreek

Als je vanuit Nederland de grens met België passeert, verandert het landschap. Alles ziet er opeens anders uit: de woningen, dorpen, weilanden, akkers, bossen, wegen, bedrijfsterreinen, steden, het nederzettingspatroon, de verkavelingsstructuur, alles. Het is fascinerend. De oorzaken zijn meervoudig, maar zal ik hier buiten beschouwing laten. Koester het raadselachtige.

Blog: Fietslandschappen
Kennis

Vertel de jeugd een nieuw verhaal

Nederlanders lopen rond met een achterhaald beeld van ontwikkelingslanden. Leraren hebben de kans dat te veranderen, vindt mediaonderzoeker en sociaal geograaf Mirjam Vossen. Ze promoveerde onlangs op een onderzoek naar de mediabeeldvorming over wereldwijde armoede.

onderwijs
ontwikkelingssamenwerking
Opinie

Geo Future School: een community om op te bouwen

Van 10 naar inmiddels 29 scholen die meedoen met Geo Future School. Dat is niet alleen te verklaren door een behoefte aan toekomstgericht onderwijs. GFS sluit naadloos aan bij wat er speelt in de onderwijskundige debatten, en beleidsmakers halen het aan als goed voorbeeld. Hoe kunnen we op deze rugwind meeliften?

onderwijs
Geo Future School
Nederland