geografie maart 2019

De transformatie van Amsterdam | Amsterdam en andere Hollandse steden van 1300 tot 1940 | Compacte metropool in 2050 |
Van groene stad naar ecologische hoofdstad | En verder: Georgië: de Koude Oorlog is niet
voorbij | De Bosatlas van de Wadden | Katy Perry in de klas | Leerlingen en klimaatverandering

Kennis

Amsterdam en andere Hollandse steden

Van 1300 tot 1940

Amsterdam is in feite gebouwd in een moeras. Hoe heeft de stad zich de afgelopen eeuwen ontwikkeld en wijkt ze daarin af van andere steden in de Hollandse delta, zoals Dordrecht, Leiden en Rotterdam? We onderscheiden drie fases in de ruimtelijke transformatie: van 1300-1450, 1580-1680 tot 1870-1940. 

stadsgeografie
Amsterdam
Kennis

Compacte metropool in 2050

Amsterdam is ongekend populair. Met het huidige groeitempo zullen er rond 2030 al één miljoen mensen wonen; in de regio mogelijk drie miljoen. De gemeenten, provincies en Metropoolregio Amsterdam willen daartoe de woningvoorraad fors uitbreiden. Wat zijn duurzame perspectieven? 

stadsgeografie
Amsterdam
Kennis

Van groene stad naar ecologische hoofdstad

Amsterdam zal steeds intensiever worden gebruikt, aldus Maurits de Hoog. Hij pleit voor een compacte bebouwing om het buitengebied te sparen. Amsterdam heeft hart voor groen, maar heeft het potentie ecologische hoofdstad te worden? Een verkenning: van natuurinclusief bouwen tot drastische keuzes in voedsel-, water-, afval- en energiemanagement. 

ecologie
Amsterdam
Opinie

Sallandse Heuvelrug

Te worden verrast door het onbekende, dat is waar ik als fietser steeds naar op zoek ben. Naar verlang zelfs. 

Blog: Fietslandschappen
Nederland
Kennis

De Koude Oorlog is nog niet voorbij

In het februarinummer 2019 schreef Wouter van den Berg dat de Balkan-republiek Kosovo vanaf haar ontstaan warme banden onderhoudt met de Verenigde Staten. Ook Georgië is sterk georiënteerd op het Westen en streeft naar lidmaatschap van de Navo en de EU. Dit is zeer tegen de zin van Rusland, dat zijn geopolitieke positie bedreigd ziet. Speelt Georgië met vuur? 

geopolitiek
Georgië
Kennis

Op weg naar de parlementsverkiezingen

Herstructurering politiek landschap

Minstens drie ontwikkelingen maken de komende Europese verkiezingen spannender dan ooit: nieuwe breuklijnen in het electoraat, nieuwe machtsverhoudingen tussen Parlement en Raad, én een nauwkeurigere monitoring door waarnemers kunnen het vluchtige kiesgedrag flink beïnvloeden. 

Europese kwestie
verkiezingen
Europees Parlement
Kennis

Het belang van de anderen

in het succesverhaal van de wijk

Het belang van de anderen Het verpauperde, volkse Klarendal is in ruim twintig jaar veranderd in een leefbare wijk, waar oude bewoners en de vaak kapitaalkrachtiger nieuwkomers lang niet altijd mengen, maar toch een nieuwe gemeenschap vormen met elk hun inbreng. Gentrificatie gaat dus niet (alleen) om vervreemding of verdringing – oud en nieuw hebben elkaar nodig om er een succesverhaal van te maken. 

Klarendal
Kennis

Ruimtelijke patronen in steun voor de PVV

In 2019 zijn er twee verkiezingen: voor het Europees Parlement en voor de Provinciale Staten, en daarmee de Eerste Kamer. In de media verschijnen weer kaartjes van peilingen, die grote verschillen in stemgedrag tonen tussen regio’s, gemeentes en buurten. Een verklaring voor de ruimtelijke patronen ontbreekt meestal. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij de PVV? 

verkiezingen
Nederland
Kennis

Katy Perry in de klas

Vrijwel alle leerlingen kennen de muziekclip Chained to the rhythm van Katy Perry. Op het eerste gezicht is die vooral mooi, vrolijk, met een lekkere beat, maar er klinkt ook een maatschappijkritische boodschap in door. En dat maakt de clip interessant voor een aardrijkskundeles.  

muziek
onderwijs
Nieuws

Toch een ver-van-je-bed-show?

Hoe denken leerlingen over klimaatverandering?

Begin februari togen ruim 15.000 leerlingen naar Den Haag om hun zorgen te uiten over de klimaatverandering. Maar betrekken ze die ook op zichzelf? Of is het toch vooral een probleem voor ‘de wereld’ en (nog) best ver weg? 

klimaatverandering
onderzoek
Nederland
Opinie

De Bosatlas van de Wadden

Genieten zolang het nog kan

Overboord geslagen containers zul je niet vinden in De Bosatlas van de Wadden, maar verder staat er wel zo’n beetje alles in. De atlas heeft een hoog feelgood-gehalte. Want anno 2019 luidt het parool: geniet ervan zolang het nog kan. 

recensie
Waddenzee