geografie mei 2019

Oostvaardersplassen | Gibraltar en Brexit | Verkiezingen Zuid-Afrika | Herdenkingsplekken in transitie | West-Brabant: toeren langs de moeren | Aan de slag met Design Based Education

Kennis

Gibraltar en Brexit

De 1200 meter lange grens van Spanje met Gibraltar, ook wel simpelweg The Fence genoemd, verandert bij Brexit van een Europese binnengrens in een Europese buitengrens. Dat geeft heel wat problemen.

Brexit
Spanje
Kennis

Oostvaardersplassen: ecologisch experiment of geografische misvatting?

Ook afgelopen winter laaide de discussie over het faunabeheer in de Oostvaardersplassen weer op. Hoewel Staatsbosbeheer de aanpak zo objectief mogelijk probeert uit te leggen, kunnen veel mensen moeilijk accepteren dat een ecosysteem meer is dan een verzameling grote grazers die je als huisdier kunt beschouwen. Levert een geografische vergelijking met New Forest in Zuid-Engeland aanknopingspunten voor een oplossing?

Nederland
Kennis

ANC zal ondanks Zuma meerderheid behouden

Op 8 mei zijn er in Zuid-Afrika verkiezingen. Het ANC regeert het land al 25 jaar op basis van een absolute meerderheid. Volgens de laatste peilingen zal dat ook de komende vijf jaar zo zijn. Daar zag het ruim een jaar terug niet naar uit. Heeft het opzij schuiven van de corrupte president Zuma en de installatie van technocraat Ramaphosa dan toch het beoogde effect gehad?

verkiezingen
Zuid-Afrika
Opinie

Energietransitie

Als je vrijwel altijd in dezelfde omgeving fietst, zie je het landschap in de loop van de jaren langzaam veranderen. Een nieuw plukje woningen, een nieuwe kas. Voor de argeloze toeschouwer zijn het nauwelijks zichtbare toevoegingen of vervangingen. Maar voor de fietser die met een ijzeren regelmaat zijn rondjes rijdt, blijft niets onzichtbaar. Hij ziet alles. Af en toe verandert het landschap fundamenteel. Het aanzicht zal nooit meer hetzelfde zijn. Soms doet dat pijn, soms wordt er iets moois toegevoegd.

Blog: Fietslandschappen
Nederland
Opinie

Met de postboot langs de westkust van Groenland

Nog altijd verzorgen postboten een deel van het vervoer van en naar afgelegen plekken. Maar hun aantal slinkt, omdat steeds meer bewoners wegtrekken en de luchtverbindingen beter worden. Dolph Kessler legt de laatste postboten vast op de foto. Zoals de Sarfaq Ittuk, die langs de westkust van Groenland vaart.

reisverslag
Groenland
Kennis

India: verborgen verstedelijking

Kleine en middelgrote steden in India spelen een cruciale rol in de opvang van noodlijdende plattelanders. Maar de bevolkingsgroei in deze steden blijft verborgen in de statistieken. Hoe komt dat?

urbanisatie
India
Kennis

Toeren langs de moeren

Bij hoogveen denk je aan Drenthe en de Peel. Maar ook grote delen van West-Brabant waren ooit bedekt met een metersdikke veenlaag. Sinds afgelopen zomer staan die verdwenen venen weer (letterlijk) op de kaart.

landschap
Brabant
Opinie

Het vakdidactische concept 'verandering'

Hoe kun je met een paar zakjes M&M’s de veranderingen in de bevolkingssamenstelling onderzoeken? Wie de workshop op de KNAG Onderwijsdag bezocht, weet het al. Voor wie die uitleg gemist heeft, hier een herkansing.

onderwijs
Opinie

Welke invloed heeft kennis op het klimaatdenken van scholieren?

Steeds meer mensen uiten hun bezorgdheid over klimaatverandering. Toch is er geen consensus. Er wordt veel gediscussieerd over de invloed van de mens en over het nut van klimaatmaatregelen. Daarbij draait het echter niet alleen om kennis. Welke factoren beïnvloeden het denken over klimaatverandering van scholieren en wat kun je daarmee als AK-docent?

klimaatverandering
Nederland
Opinie

Wie verlost ons van het oude onderwijs?

Sinds het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome (1972) heeft het onderwijzen over en waarschuwen voor een te grote milieubelasting van de aarde de hoofden en harten van geografen gevuld. Alle lesmethodes hebben dit opgepakt en in beperkte mate is de problematiek ook opgenomen in het centraal eindexamen.

onderwijs
Opinie

Gestructureerd veldwerk

Aan de slag met Design Based Education

Betekenisvol leren en creatief, kritisch en oplossingsgericht denken: waar kun je dat beter oefenen dan in real life, tijdens veldwerk in de eigen omgeving. Aanstaande AK-docenten experimenteerden met Design Based Education en ontwikkelden concrete ideeën voor krimpend en vergrijzend Heerlen. Met wat extra handvatten is dat ook prima te organiseren in het voortgezet onderwijs.

onderwijs
Kennis

Het complexe erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog leeft voort, steeds minder direct en steeds meer bemiddeld via verhalen, beelden en voorwerpen. Ze worden bewaard als erfgoed om met elkaar te delen. Of dat altijd lukt, is maar de vraag.

Nederland