geografie oktober 2015

Bier van hier | Microbrouwerijen zijn hot | De opmars van de markthal | Green grabbing | Global Land Rush | Hondbossche en Pettemer Zeewering op sterkte | Het toekomstbeeld van leerlingen

Kennis

Bierrevolutie in Nederland

De laatste jaren is het aantal kleine, commerciële brouwers van speciaalbier spectaculair toegenomen. Het lijkt erop dat Nederland, als uitgesproken pilsnatie, een heuse biercultuur ontwikkelt. Hoe komt dat zo?

Nederland
Kennis

Bier van hier: de plaatsgebondenheid van lokale bieren

Veel speciaalbieren koesteren hun ‘Bier van Hier’-imago en pronken met hun lokale identiteit. Hoe diep gaat de verbondenheid met hun vestigingsplaats?

Nederland
Kennis

De opmars van de markthal

De Markthal in Rotterdam koppelt foodbeleving aan iconische architectuur. Amsterdam en Dedemsvaart pronken met hun eigen variant van de markthal.
 

Nederland
Kennis

De donkere kant van groene investeringen

Het aantal grootschalige landacquisities is sinds de voedselcrisis in 2007-2008 dramatisch toegenomen. Tientallen miljoenen hectares land zijn sindsdien in buitenlandse handen gekomen. Niet alleen voor de productie van voedsel, maar ook voor biobrandstoffen en ecosysteemdiensten als CO2 -compensatie en natuurbescherming. Dit laatste heet ook wel green grabbing. Tenminste, als dit ten koste gaat van de lokale bevolking, wat onbedoeld vaak het gevolg (b)lijkt te zijn.
 

Mozambique
Kennis

Global land rush

De afgelopen tien jaar is het aantal grootschalige transnationale landdeals sterk toegenomen. Er wordt zelfs gesproken van een global land rush. Veelal zijn het arealen tussen de 10.000 en 200.000 hectare. Volgens een schatting van de Wereldbank zou het alleen al tussen 2008 en 2010 gaan om 45 miljoen hectare.

Opinie

De verstoorde automatische piloot

Frank van Dam over hoe je hersenen op de automatische piloot fungeren en hoe moeilijk dat er uit te krijgen is.

Blog: Stad in zicht
Opinie

Gidsen en toeristen

Joop Rutgers is betrokken bij de opleiding tot nationaal gids van het ROC van Amsterdam. Daar probeert hij aankomende gidsen te interesseren voor de fysische geografie van Nederland.
 

Fysische geografie voor...
toerisme
Kennis

Zwakke schakel versterkt

De laatste zwakke schakel in de Nederlandse kustverdediging, de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, is in drie jaar versterkt met zand, duinen en strand. In Geografie februari 2013 schreef Hans de Jong over de argumenten pro en contra. Het project Kust op Kracht is nu voltooid – wat zijn de eerste bevindingen?
 

waterveiligheid
Opinie

Doedelzaktraining op dinsdag

Martin de Jong heeft de beste kaart ontdekt: die van het Schotse dorpje Portree. Handgeschreven tips leiden de bezoeker naar de leukste plekken.

Blog: Kaartlezen
Schotland
Kennis

Toekomstbestendig aardrijkskundeonderwijs

Hoe bereid je leerlingen zo goed mogelijk voor op de samenleving en de arbeidsmarkt? Het draait niet alleen om 21e -eeuwse vaardigheden, maar ook om kennis (leren) construeren en met open vizier nadenken over de toekomst. Aardrijkskunde kan daarin het voortouw nemen.
 

onderwijs
Nederland
Kennis

Het toekomstbeeld van leerlingen

Eind vorig jaar startte #onderwijs2032 om te bepalen wat jongeren moeten leren om optimaal te functioneren in de samenleving van de toekomst. Aardrijkskunde kan hen een reële kijk bieden op de wereld, nu en in de toekomst. Dat vergt allereerst inzicht in het beeld dat kinderen hebben van de toekomst – voor zichzelf en hun omgeving.
 

onderwijs
Nederland
Kennis

Prikkelende scenario's

Waar wonen de mensen in 2040? Hoe richten we steden in en hoe houden we rekening met klimaatverandering? Bij de leerlingenwedstrijd Atlas van de Toekomst dachten leerlingen over dit soort vragen na. Ze brachten aan de hand van vier toekomstscenario’s hun Nederland van 2040 in kaart en illustreerden dit met tekeningen van de veranderingen in de eigen leefomgeving.

onderwijs
Nederland