2019 De kracht van... aardrijkskunde

Presentaties of materialen van de deelsessies

Van onderstaande sessies kunt u de presentatie of andere middelen die de spreker beschikbaar gesteld heeft opvragen. Stuur een e-mail aan onderwijs@knag.nl en vermeld daarin duidelijk welke presentatie(s) u wilt ontvangen.  

 • Panorama Nederland - Naar een rijker, hechter en schoner Nederland, Alkemade

 • A01 Krachtige kennis vereist krachtig denken, Bosschaart, Palings en Peenstra
 • A05 Veldwerk met ArcGIS voor op School, Kosten en Van Eck
 • A06 Lesgeven over controversiële onderwerpen, Diederiks en Kuppen
 • B12 Fysisch geografische werkvormen, Kalsbeek en Booden
 • B16 Lesgeven over klimaatverandering, een zware opgave? Bosschaart
 • B19 Colombia: de kracht van eigendomskaarten voor vrede, Molendijk
 • BC103 Hoe zet je een natuursteenwandeling op? Nauta 
 • C21 Het statistisch practicum, Geurts en Wever
 • C23 M&N en/of M&M: het nieuwe aardrijkskunde curriculum, Bakker en Oorschot
 • C26 Creatieve aardrijkskunde, Boonstra en Wering 

De werkvormen 'Bloedmobieltjes - escape the classroom' en 'President voor één dag - Nijloverleg' van Daniel Bonder zijn terug te vinden bij lesmateriaal.

Brochure KNAG Onderwijsdag 2019 'De kracht van... aardrijkskunde'.pdf
Download dit document (788.57 KB)
KNAG Onderwijsdag 2019