2022 Tijd voor geografie

Donderdag 1 december 2022 was de KNAG Onderwijsdag van het schooljaar 2022/2023. We kijken terug op een zeer geslaagde dag en danken alle deelnemers, en sprekers voor het enthousiasme!

Het thema dit jaar was 'Tijd voor Geografie'. De dag stond in het teken van het belang van geografie voor het verleden, heden en de toekomst.

In het plenaire programma vertelde Marc Bierkens over droogte en waterschaarste nu en in de toekomst.
Jelle Brandt Corstius ging dieper in op het heden en het verleden van Rusland. 
De jongens van De Grote Podcastlas sloten het plenaire deel actief af met een geografische quiz.

Presentaties van de deelsessies:

Brochure Onderwijsdag Tijd voor Geografie - 1 december 2022.pdf
Download dit document (1.07 MB)
Plenair - Waterschaarste wereldwijd en droogte in Nederland.pdf
Download dit document (8.41 MB)
A01 - Voedsel en de stad.pdf
Download dit document (7.25 MB)
A02 - Leerlingen leren kijken in de zeespiegel.pdf
Download dit document (3.69 MB)
A09 - Rusland versus Europa botsende waardensystemen.pdf
Download dit document (1.7 MB)
BC102 - inspecteer je directe leefomgeving.pdf
Download dit document (4.18 MB)
C09 - Windmolens en zonneparken waarom daar.pdf
Download dit document (6.38 MB)
C08 - Van fossiel naar duurzaam; de Energietransitie; uitgelegd en uitgedaagd.pdf
Download dit document (2.34 MB)
C10 - Waarom grenzen liggen waar ze liggen.pdf
Download dit document (9.68 MB)
KNAG Onderwijsdag 2022 Tijd voor geografie