geografie februari 2021

Big Houses in nood | Segregatie in het Amerikaanse onderwijs | De groene stad | Waterscheidingen |
Vijf jaar Hondsbossche Duinen | ‘Maar meneer, wat vindt ú ervan?’| Europese energiezekerheid bedreigd | Oude Waddenkaart op zijn kop

Kennis

De breuklijnen in het Amerikaanse onderwijs

President Biden erft een ernstig verdeeld land. In spanning wacht men af hoe hij zal omgaan met de rassenprotesten die in Trumps laatste ambtsjaar oplaaiden. In ieder geval hebben de Verenigde Staten nu een staatshoofd dat voluit erkent dat er een rassenprobleem is.

segregatie
onderwijs
Verenigde Staten
Kennis

Een nieuw leven voor Ierse landhuizen

A struggling labour of love

Na de Ierse onafhankelijkheid werden de landhuizen van de Britse elite verguisd door de lokale bevolking. Nu vormen ze onderdeel van het Iers cultureel erfgoed. Maar het onderhoud kost de eigenaars klauwen met geld. Biedt toerisme uitkomst?

cultureel erfgoed
toerisme
Ierland
Kennis

Europese Green Deal voor nieuw elan

De Europese Green Deal gericht op duurzaamheid omvat een reeks voornemens op allerlei beleidsterreinen, van landbouw tot stedelijke ontwikkeling. Ook het financiële pakket voor pandemiebeleid is eraan gekoppeld. Zo wordt het initiatief onderdeel van een veel bredere deal voor Europese samenwerking en nieuw elan.

Europese kwestie
Kennis

De groene stad

Meer parken, perken en plantsoenen

In de eerste aflevering van deze serie (Geografie januari) gaven we aan dat de humane stad gestalte krijgt door alle bewoners een menswaardig bestaan te verschaffen en tegelijkertijd de mogelijkheden van de natuurlijke omgeving te benutten zonder de grenzen van het ecosysteem te overschrijden. ‘De groene stad’ is het eerste artikel in een reeks waarin we het begrip humane stad willen verhelderen en de weg erheen willen traceren.

Serie: Naar humane steden
Opinie

Monding getijderivier

Het centrum van Groningen wordt begrensd door een aantal grachten met namen die verwijzen naar een verleden als bloeiende havenstad. Denk aan Noorderhaven, Turfsingel en Schuitendiep. Het ‘Hoge der A’ en ‘Lage der A’ danken hun naam aan het getij dat via het Reitdiep tot in de stad reikte. Soms moesten de boten aan dit laatste stukje Drentse A aan de hoge kade liggen, soms aan de lage. Het Reitdiep was dus een getijderivier. Ter hoogte van Zoutkamp stroomde de getijdegolf van de Waddenzee via de Lauwerszee twee keer per dag het Groningse land in en uit.

In de kantlijn van het landschap
Groningen
Kennis

Kill Devil Hill - Outer Banks

De Outer Banks vormen een strook van zo’n 300 kilometer, met eilandjes, duinen, zandbanken en kwelders, voor de Atlantische kust van North Carolina – een soort Waddenzee van de Verenigde Staten. Lange tijd fungeerden de Outer Banks vooral als barrière voor het laaggelegen kustgebied van North Carolina, vandaar ook de term barrier islands. Ze krijgen dikwijls te maken met stormen, orkanen en hoge golven, die grote schade toebrengen aan stranden en duinen, infrastructuur en gebouwen.

Plaatsen van herinnering in de VS
Verenigde Staten
Opinie

Van Egmond tot Oland

De Waddenzee op twee kaartbladen van Johannes van Keulen

KNAG-collectie
Waddenzee
Kennis

Vijf jaar Hondsbossche Duinen

De versterking van ‘de laatste zwakke schakel’ aan de Nederlandse kust ligt vijf jaar achter ons. De keuze voor een zachte kustverdediging met zand in plaats van een harde met basaltblokken of beton stuitte op scepsis. Een blik op de huidige situatie.

waterveiligheid
Kennis

Waterscheidingen

Van spektakel tot stille kracht

Een van de spectaculairste waterscheidingen ter wereld zie je op het eiland La Palma. Onder invloed van de noordoostpassaat trekt daar bijna elke dag een wolkendek over een hoge bergkam om vandaar als een vertraagde waterval omlaag te denderen en op te lossen in het niets. Ook elders, tot zelfs in Nederland, zijn er talloze waterscheidingen, maar niet altijd zo zichtbaar.

fysische geografie
Kennis

Windstiltes en winterkou bedreigen Europese energiezekerheid

Door de energietransitie hangen de energieproductie en ook het -verbruik steeds meer af van de weersomstandigheden. Dat maakt de maatschappij op een nieuwe manier gevoelig voor de gevolgen van het weer.

energie
Nieuws

Globalisering: ramp of redding?

Een speurtocht naar de oorzaken van milieuproblemen en ongelijkheid

globalisering
Opinie

Discussie in de klas

‘Maar meneer, wat vindt ú ervan?’

Een onthoofde leraar in Frankrijk en een ondergedoken collega in Rotterdam: als aardrijkskundeleraar moest ik extra moed verzamelen om weer controversiële kwesties te behandelen in de klas. De eerste e-mail van een ouder met kritiek op de inhoud van een gestreamde les is al binnen.

onderwijs
Opinie

Boeken Geografie februari 2021

  • Nijman, J. (Ed.). Amsterdam’s Canal District: Origins, Evolution and Future Prospects
  • Landschappen van Caribisch Nederland. Themanummer van het Tijdschrift voor Historische Geografie
  • Tyler Miller, G., & Spoolman, S.E. Living in the Environment
  • Olink, H. De Ardennen. De ontdekking van een grensland
  • Hospers, G-J. Ruhrgebied. Een sterk staaltje Duitsland
  • Schapendonk, J. Finding Ways Through Eurospace. West African Movers Re-viewing Europe from the Inside
recensie