geografie november/december 2015

Migratiebeleid in Europa | Bouwstenen voor ander beleid | Opgeschaalde territorialiteit | Onderwijsvernieuwing AK:
over games, mysteries, toetsen hogere denkvaardigheden, veldwerk en netwerken 

Kennis

Toekomstig migratiebeleid: een stuurloos schip?

In 2012 ontleedde Joris Schapendonk in Geografie de uiteenlopende roots en routes van migranten naar Europa, en schetste de al even verschillende verhalen erachter. In dit artikel tracht hij de maatschappelijke en beleidsmatige verwarring over de hedendaagse migranten te ontrafelen en schetst hij handvatten voor beleid.

migratiebeleid
Europa
Kennis

Een ander tienpuntenplan voor het grensbeleid van de EU

Politiek geograaf Henk van Houtum laakt het falende grensbeleid van de Europese Unie. Bij gebrek van een duidelijke visie wordt over de rug van vluchtelingen een schimmig geografisch schaakspel gespeeld. Het is vijf voor twaalf voor een ander beleid.
 

migratiebeleid
Europa
Kennis

Opgeschaalde territorialiteit

De Europese Unie en haar lidstaten hebben grote moeite de toestroom van vluchtelingen in goede banen te leiden. De al verzwakte territorialiteit van de lidstaten wordt zo verder op de proef gesteld en de contouren van een nieuwe staat – de Verenigde Staten van Europa – tekenen zich af. Net zo territoriaal als de lidstaten zelf ooit waren.
 

Europese kwestie
migratiebeleid
Opinie

Het stedelijk landschap

Geert Timmermans is stadsecoloog bij de gemeente Amsterdam. Hij vertelt hoe belangrijk momenteel de inbreng van de fysische geografie is binnen de ontwikkeling van het stedelijk landschap.

Fysische geografie voor...
Amsterdam
Kennis

De geologie van Texel

Texel is honderdduizenden jaren ouder dan de andere waddeneilanden. In geologisch opzicht lijkt het Nederland in het klein. Er liggen zelfs stuwwallen. Maak er zelf een excursie van!

geologie
Texel
Opinie

Gespleten persoonlijkheid

Frank van Dam over de tweestrijd in zijn hoofd. Is hij een stedeling of een kluizenaar? Mopperaar of relativerende optimist?

Blog: Stad in zicht
Nieuws

Onderwijsvernieuwing bij AK

Goed onderwijs vergt een voortdurend kritische blik, de wil te verbeteren en nieuwe dingen uit te proberen. In scholen en lerarenopleidingen zie je daar goede voorbeelden van. Vaak bottom-up en op onderzoekende wijze. De Geografie ​van november/december 2015 bevat zeven bijdragen van docenten en lerarenopleiders die bezig zijn met onderwijsvernieuwingen.

onderwijs
Kennis

Jakarta als mysterie

Mysteries worden in het onderwijs ingezet om vakinhoud meer te laten leven. Twaalf docenten aardrijkskunde testten een nieuw mysterie over Jakarta. De eerste resultaten laten zien dat het een goede geografische casestudy is. Met ruim voldoende handvatten voor groeps- of klassengesprekken om de juiste relaties te leggen.

onderwijs
Kennis

Geoguessr en Geosettr: test aardijkskundegames

Met aardrijkskundegames kun je de wereld zichtbaar maken. We namen de proef op de som met Geoguessr en Geosettr in 2 vwo in Hoofddorp.

onderwijs
Kennis

Toetsen van hogere denkvaardigheden

Een belangrijk doel van het aardrijkskundeonderwijs is het aanleren van hogere denkvaardigheden. In de eindexamenprogramma’s wordt er in de eindtermen expliciet aandacht aan besteed. Hoe kun je hogere denkvaardigheden toetsen?
 

onderwijs
Kennis

Op zoek naar een goede aardrijkskundeles

Hoe kun je pabostudenten in korte tijd de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen om goede aardrijkskundelessen te geven op de basisschool? Een nieuwe, door lerarenopleiders ontwikkelde aanpak blijkt perspectief te bieden.
 

onderwijs
Kennis

Veldwerk en mindmaps in het vmbo

Docenten staan positief tegenover veldwerk, maar vooral door tijdgebrek komt het er vaak niet van. Hoe kun je veldwerk beter integreren in de lespraktijk? Met dit scenario voor kleinschalig veldwerk buiten schooltijd lukt het misschien wél.
 

onderwijs
Kennis

Netwerken in je eigen vak

Wat doe je als de sectie niet goed loopt of als je een eenpersoonssectie vormt? Als je op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen binnen je schoolvak en ook eens ideeën uit andere scholen wilt horen? Sluit je aan bij een vakdidactisch netwerk.
 

onderwijs
Kennis

Uitdagend onderwijs

‘Netwerken in je eigen vak’, zoals Uwe Krause en Hans Palings in dit nummer beschrijven, doen docenten ook in zogenoemde professionele leergemeenschappen. Dat levert een hoop ervaringen en mooi lesmateriaal op.
 

onderwijs