geografie november/december 2021

De Molukse wijk als houvast | De Sint-Elisabethsvloed en middeleeuws nepnieuws | Het nieuwe uitdaagrecht |
De gelukkige stad: toegang en participatie | De schaal van Richter kan niet meer | Geoticons: cartografie voor dummies |
Water op het schoolplein geactualiseerd

Kennis

De Molukse wijk als houvast

Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat de eerste Molukkers in Nederland arriveerden. Een tijdelijk verblijf werd permanent. Hoewel de meesten inmiddels goed geïntegreerd zijn, leeft een deel van hen geïsoleerd. In Molukse wijken koesteren ze hun identiteit.

segregatie
identiteit
Kennis

De Sint-Elisabethsvloed van 1421: van landbouwgrond naar natuurgebied

De Sint-Elisabethsvloed van 1421 is altijd afgeschilderd als de grootste overstromingsramp aller tijden in ons land. Hoe was anders te verklaren dat de Grote Waard, een welvarend landbouwgebied van 500 vierkante kilometer, destijds verloren ging? Het blijkt een middeleeuws staaltje ‘nepnieuws’. Maar hoe zit het dan wel met de totale make-over van dit landschap?

Opinie

In gesprek met: het jongste KNAG-lid

In 2023 bestaat het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 150 jaar. In de aanloop naar deze bijzondere verjaardag spreken we met KNAG-leden van verschillende generaties. Deze keer: het jongste KNAG-lid.

150 jaar KNAG
Opinie

De gelukkige stad

In hun pursuit of happiness trekken mensen wereldwijd massaal naar steden. Hoe gelukkig zijn ze daar? En wat kunnen steden doen om mensen gelukkiger te maken? Kunnen zij ‘sturen op geluk’?

Serie: Naar humane steden
stedelijk beleid
Kennis

Onderwaterdelta in de polder

Eigenlijk is Ens in de Noordoostpolder de uiterste grens van de IJssel. Hoe zit dat precies?

Serie: In de kantlijn van het landschap
aardkunde
Opinie

Het uitdaagrecht: nieuwe kansen voor bewoners

Lokale overheden kunnen sinds kort profijt hebben van (groepen) actieve burgers. Dankzij het uitdaagrecht (Right to Challenge) kunnen die een voorstel indienen om de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving over te nemen van gemeente, waterschap of provincie. Omdat ze denken het beter of goedkoper te kunnen.

burgerparticipatie
Kennis

Ghost towns: Bodie, Californië

Ooit was Bodie een kenmerkend gouddelversstadje, in de heuvels ten oosten van de Sierra Nevada in Californië. In 1950 was het verworden tot een ghost town. Dankzij een stevige lobby van historici is het nu een museum.

Serie: Plaatsen van herinnering in de VS
Opinie

Een nieuwe toekomst voor het hart van Blerick en Tegelen

Door covid-19 loopt het aantal fysieke winkels versneld terug en is de groei in de horeca abrupt stilgevallen. Volgens de Retailagenda zal 10 tot 30% van de non-foodwinkels de komende jaren verdwijnen. Twee kernen in de gemeente Venlo proberen hun hart nieuw leven in te blazen.

Kennis

450 jaar Willem Jansz., 400 jaar Blaeu

2021 is een bijzonder Blaeujaar, want ongeveer 450 jaar geleden werd Willem Jansz. Blaeu geboren, de bekendste kaartenmaker uit de 17e eeuw. Die roem had hij grotendeels te danken aan zoon Joan. Daarbij leverde de naam Willem Jansz. aanvankelijk veel verwarring op. Dus begon hij 400 jaar terug de familienaam Blaeu te gebruiken om zich te onderscheiden van concurrent Jan Jansz.

Serie: KNAG-collectie
cartografie
Kennis

De schaal van Richter

Hoe stellen we ook al weer de zwaarte van een aardbeving vast? En waarom is de schaal van Richter daarvoor niet altijd de goede maat?

 

Achterhaalde concepten bij AK
aardbeving
Kennis

Water op het schoolplein – update van app en lesmateriaal

De lesmodule Water op het schoolplein en bijbehorende webapplicatie hebben al tien jaar veel aftrek en bestrijken steeds meer gebieden in Nederland. Deze herfst is er een flinke update uitgevoerd, om in te spelen op ontwikkelingen in het overstromingsbeleid en in de geo-ICT.

Klimaat
waterveiligheid
onderwijs
Opinie

Geoticons: cartografie voor dummies

Smileys, emoticons en emoji’s verlevendigen chatberichtjes en vervangen woorden of zelfs hele zinnen. Maar ze lenen zich ook heel goed voor het aardrijkskundeonderwijs.

cartografie
Opinie

Boeken Geografie november/december 2021

  • Asperen, H. van, Eeekhout, M., & Jensen, L. (Red.). Grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021. De Bezige Bij, 191 p., € 27.
  • Bonnett, A. De magie van eilanden. Een reis langs oude en nieuwe eilanden. Fontaine Uitgevers, 253 p., € 22,50. Oorspronkelijk: The Age of Islands, 10 pond (pocket).
  • Brokken, J. Stedevaart. Atlas Contact, 416 p., € 30 (pb).
  • Van Doorn, F. De Friezen. Een geschiedenis. Thomas Rap, 415 p., € 25.
Boeken