Geografie.nl

Opinie

Dagboek Braziliëreis deel 3: Sao Paulo - 26 oktober t/m 30 oktober

Dagboek
Brazilië
Nieuws

Onderzoek naar 21.000 jaar temperatuurrecord Oost-Azië

29 februari 2024

Onthulling van een uniek temperatuurrecord van 21.000 jaar in Noord-China werpt een blik op de Oost-Aziatische Zomermonsoon. Nederlandse, Belgische en Chinese onderzoekers hebben een gedetailleerd beeld verkregen van het klimatologische verleden van dit gebied. Dit onderzoek richt zich op het begrijpen van hoe de Oost-Aziatische moesson werkt en werpt licht op een belangrijke periode in het klimaatverleden die invloed heeft op miljoenen mensen over de hele wereld.

klimaat
Nieuws

Leraren en vakexperts gezocht voor de vakvernieuwingscommissie

20 februari 2024

Wil jij bijdragen aan actuele conceptexamenprogramma’s voor mens & maatschappij, bewegen en sport en kunst en cultuur? SLO zoekt leraren (vmbo en havo/vwo) en vakexperts die aan de slag willen met de vernieuwing van de eindtermen. Meld je uiterlijk 17 maart aan voor de vakvernieuwingscommissie.

Nieuws

Doorfietsroutes: Een nieuwe trend in Nederland

22 februari 2024

Doorfietsroutes, ontworpen om fietsers comfortabel en zonder onderbrekingen van de ene locatie naar de andere te laten reizen, winnen aan populariteit in Nederland. Met alleen al het afgelopen jaar 146 kilometer aan nieuwe routes en nog eens 1.392 kilometer in planning, vormen ze een belangrijk onderdeel van de inspanningen om fietsen te bevorderen als een aantrekkelijke en duurzame vervoerskeuze.

Nieuws

GeoWeek 2023: Inschrijvingen geopend!

26 februari 2024

De inschrijvingen voor de GeoWeek 2024 zijn vanaf nu geopend! Kijk snel op de website en kies uit 89 toffe expedities.

Kennis

Na de vloedgolf van 2021: Herstel is zaak van lange adem in Ahrdal

12 februari 2024

In juli 2021 veroorzaakten slagregens een overstroming in het Ahrdal. Er verdronken 135 mensen, het water vernietigde 60 van de 112 bruggen. Ruim 2,5 jaar later is de Wiederaufbau nog lang niet voltooid. De bergen puin en modderbanken zijn opgeruimd, maar van een ‘deltaplan’ is (nog) geen sprake. 

waterveiligheid
Kennis

Naar een tweetalige Bachelor Sociale Geografie en Planologie aan de UvA… en weer terug?

25 januari 2024

In het licht van het debat over internationalisering omarmde de UvA's Bachelor Sociale Geografie en Planologie in 2023 een tweetalige benadering. Maar met de 'Wet Internationalisering in Balans' op komst, zijn er vragen over de toekomst. Dit artikel verkent de universitaire verschuiving, de bredere discussie over taal in academische kringen, en de onzekerheden rond het voorgestelde wetsvoorstel.

onderwijs
Kennis

Onze aannames over favela’s ontkracht

12 februari 2024

Het bezoek aan twee informele wijken in Rio de Janeiro tijdens de KNAG-studiereis was in veel opzichten een reality check. Vier docenten vertellen hoe veel van hun aannames botsten met de veelkleurige en complexe werkelijkheid.

KNAG-studiereis Brazilië 2023
Brazilië
Kennis

Practice what you preach: een casus van de Nederlandse en Duitse planologie

8 februari 2024

 Met complexe uitdagingen zoals klimaatverandering en het groeiende belang van burgerparticipatie, is het noodzakelijk beleid te ontwikkelen dat hierop aansluit. Door deze grensoverschrijdende kwesties wordt de ruimtelijke samenwerking tussen Nederland en Duitsland essentieel. Om deze samenwerking succesvol te laten zijn, is het cruciaal elkaars ruimtelijk ordeningsbeleid te begrijpen. Hoe verschillend zijn de benaderingen eigenlijk?

planologie