Geo Future School

Geo Future School
geo future school

Geo Future School is een nieuwe stroom in het voortgezet onderwijs waarin aandacht voor de toekomst (future) wordt gecombineerd met de grote vraagstukken die spelen op aarde (geo). Het doel is om het onderwijs zo in te richten dat jongeren zo maximaal mogelijk worden gestimuleerd en in staat worden gesteld om kritisch na te denken over de toekomst. Met Geo Future School leert een leerling multidisciplinair denken en zijn of haar eigen creativiteit te gebruiken. Het leggen van verbanden, associëren en kritisch denken zijn daarbij erg belangrijk. Een Geo Future School staat daarmee voor relevant, praktijkgericht, uitdagend, en toekomstgericht onderwijs.

Geo Future School richt zich op:

  1. Kernthema’s in de samenleving (grand challenges)
  2. Het internationale karakter van deze kernthema’s
  3. Vakoverstijgend werken
  4. Samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen
  5. Onderzoekend leren, inclusief veldwerk
  6. Het gebruik van Geo-ICT bij het oplossen van vraagstukken

Gamma en bèta dichter bij elkaar

Met Geo Future School worden gamma en bèta in het onderwijs dichter bij elkaar gebracht en wordt er meer aandacht geschonken aan de grote vraagstukken van de toekomst, de zogenaamde grand challenges. De grand challenges gaan bijvoorbeeld over vragen als hoe passen we onze samenleving aan, aan onze steeds hogere levensverwachting? Hoe bouwen we onze steden om tot sustainable and smart cities? Hoe kunnen we ons land ook in de toekomst veilig houden tegen wateroverlast? Hoe gaan we om met de geopolitieke uitdagingen die zich op allerlei plekken op de wereld manifesteren? Hoe kunnen we de ontwikkelingen in de geo-informatie technologie zodanig inzetten dat we er bijvoorbeeld onze voedselvoorziening mee kunnen verbeteren?

Samenwerking met de praktijk

Geo Future School schenkt aandacht aan deze vraagstukken door in nauw contact met bedrijven en instellingen uit de Nederlandse topsectoren lesmodules te ontwikkelen. De lesmodules doen een beroep op de hogere denkvaardigheden en 21st century skills. Iedere module wordt afgesloten met een concrete opdracht die al aan het begin van de module wordt gepresenteerd aan leerlingen. Hun hele leerproces staat daarna in het teken van deze eindopdracht. Leerlingen kunnen een Geo Future School Module in verschillende snelheden doorlopen. Zij werken met andere leerlingen samen in wisselende samenstellingen.

geofutureschool.nl