NLT

In de natuurprofielen van havo en vwo kan een school het profiel(keuze)vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) aanbieden. NLT is een multidisciplinair bètavak. De lessen worden aangeboden in modules waarbij de ene module bijvoorbeeld wat meer richting biologie kan gaan en de andere module meer richting scheikunde. Maar juist voor complexe vraagstukken is een multidisciplinaire aanpak van belang, en dat kunnen leerlingen dan ook ondervinden bij NLT. Het is een schoolexamenvak dus leerlingen doen geen centraal examen in NLT.

NLT wordt gegeven door een NLT-docententeam. Docenten in dit team hebben een eerstegraads bevoegdheid aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde of wiskunde. Per module kan dus een andere docent uit het team NLT geven.

Enkele voorbeelden van modules zijn: De bodem leeft, Forensisch onderzoek, Overleven in het International Space Station, Veiliger met kaart en GIS, en Game of drones. De modules bieden veel mogelijkheden voor eerstegraads aardrijkskundedocenten om toe te treden tot het NLT-docententeam op school of met de bèta-sectie(s) te bespreken of NLT een nieuw aan te bieden vak zou kunnen worden.

betavak-nlt.nl