geografie juni 2020

Kabelbaan als stadsvervoer | Samen als bedreiging en kans in coronatijd | Agenda voor energietransitie | Blog over Libië | Vrijstromende rivieren in het nauw | Solidariteit versus etatisme in de EU | Ontdekkingsreis op Noord-Sumatra | De Spaanse griep | Maatschappelijke betrokkenheid in het onderwijs 

Kennis

Het samen als bedreiging en kans in de coronatijd

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle.’ Dat is de centrale boodschap in de publiekscampagne die de rijksoverheid sinds 25 maart gestart is. Maar hoe samen is dat samen eigenlijk? En hoe staat het met de internationale samenwerking?

internationale samenwerking
Opinie

Kades in de Reeuwijkse Plassen

Om de term Groene Hart echt te snappen kun je het best vanuit het oosten via de A12 dit open, grasgroene gebied inrijden. Onlosmakelijk verbonden met het Groene Hart is het water. Vlak voor Bodegraven kruis je twee watergangen met de om een verklaring vragende namen Dubbele Wiericke en Enkele Wiericke. Het is een tweetal boezemkanalen, in de middeleeuwen gegraven als onderdeel van een grootschalig project om de afwatering van het zuidelijk deel van het graafschap Holland volledig om te draaien. Het water van de Oude Rijn moest afgeleid worden richting de Hollandse IJssel.

In de kantlijn van het landschap
Opinie

Complexe energieprojecten

vragen om complexe, veelzijdige dialoog

Nederland is toe aan een Energiewende, aldus steeds meer experts. Dat vinden wij ook. Met laadpalen en slimme meters alleen zijn we er niet. In het debat over de energietransitie ontbreekt stelselmatig de ruimtelijke ordening. En juist daar wringt de schoen, getuige de politisering en lange aanlooptijd van veel energieprojecten.

energie
Nederland
Opinie

Vrijstromende rivieren in het nauw

Hausse aan de waterkrachtcentrales

Wereldwijd zijn er plannen voor duizenden nieuwe stuwdammen met waterkrachtcentrales. Wildwatersporters zien met lede ogen de laatste ongetemde rivieren verdwijnen en tekenen protest aan. Grote natuurbeschermers sluiten zich  inmiddels aan. Ik spreek met Vera Knook, kritisch kajakker en waterbouwkundige, en duik in onderzoeksrapporten.

duurzaamheid
Europa
Kennis

Besturen in een pandemie

Tussen gesloten landsgrenzen en Europese herstelfondsen

In de eerste weken dat de pandemie zich over Europa verbreidt, is alle aandacht op eigen land gericht. EU-lidstaten sluiten grenzen, kapen maskers en beademingsapparaten voor elkaars neus weg en Nederland ruziet met Italië over eurobonds. Waar bleef de EU?

Europese kwestie
Opinie

In de achtertuin van Europa: Libië

Begin maart start Gabriëlle Metz, plaatsvervangend ambassadeur in Libië, een blog op geografie.nl. Een land in oorlog – op slechts 300 km van Europa – is haar dagelijkse kost. Ze pendelt tussen Den Haag, Tunesië en Tripoli en onderhoudt contacten met de Libische overheid, de daar aanwezige landen en internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld. Ze praat ons alvast bij over de ingewikkelde situatie in Libië. Met een vervolg op de website.

Buitenlandse Zaken
politiek
Libië
Kennis

Spaanse griep: Grote sterfte in De Velden

De COVID-19-pandemie is niet de eerste virusuitbraak die in Nederland tot aanzienlijke sterfte leidt. In 1918 heerste de Spaanse griep. Waar nu vooral  Brabant getroffen is, was dat toen Drenthe. Henk Huisjes spreekt met Albert Metselaar, die sinds de jaren 80 onderzoek doet naar de gevolgen van die pandemie uit het verleden.

Kennis

De kabelbaan

Van attractie tot openbaar vervoer

Vóór 2025 moet in Amsterdam een nieuwe vorm van openbaar vervoer gereed komen, de IJbaan. Een kabelbaan over het IJ, tussen de wijken NDSM Marina op de noordoever en Minervahaven op de zuidoever. In een vlakke stad onder NAP mag het een noviteit zijn, elders is de kabelbaan allang ingeburgerd. Een duik in de geschiedenis.

infrastructuur
Kennis

Hoe een Duitse planter op vakantie de Sumatraanse Bataklanden exploreerde

Ook voor ontdekkingsreizigers geldt: publish or perish. Georg Meissner bezocht eind 19e eeuw de onbekende Bataklanden op Noord-Sumatra, maakte daarvan kaarten en bracht terloops een enorme collectie etnografica bijeen. Maar voor publicaties maakte hij geen tijd. Zijn aantekeningen op een oude wandkaart gaven aanleiding de hobby’s van deze avonturier te reconstrueren.

cartografie
Indonesië
Opinie

Community Engagement

Maatschappelijke betrokkenheid in onderwijs

Het afgelopen jaar trokken bachelor studenten en docenten Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht negen weken intensief op met bewoners van Lunetten. Samen bogen ze zich over duurzame oplossingen voor dagelijkse ruimtelijke vraagstukken. Een leerzame ervaring. Small is beautiful, maar zo’n klein onderzoek is ook kwetsbaar.

onderwijs
Opinie

Boeken Geografie juni 2020

  • Winder, S. Danubia. Een persoonlijke geschiedenis van het Habsburgse Europa. Rainbow Pockets, 518 p., € 10.
  • Rindrasih, E. Travelling in the Ring of Fire: Tourism development in Indonesia’s disaster-prone environment. Dissertatie Universiteit Utrecht, 223 p.; Saputra, E. Land subsidence as a sleeping disaster. Case studies from Indonesia. Dissertatie Universiteit Utrecht, 197 p.
recensie