geografie juni 2021

Corona in de stad | De invloed van covid-19 op straat in Amerika | City diplomacy in coronatijd | Nederland Droogteland | Erwin van der Krabben: ‘Een minister van Wonen lost de woningcrisis niet op’ | Nantes uit het slop | De slimme stad | Geopad De IJzeren Man

Opinie

'Een minister van Wonen lost woningcrisis niet op'

Politiek en maatschappelijk bestaat er consensus over: de komende tien jaar moeten er een miljoen woningen gebouwd worden. Een nieuwe minister van Wonen zou daarvoor moeten zorgen. Dat is te beperkt gedacht, vindt hoogleraar gebiedsontwikkeling Erwin van der Krabben (55).

Nederland
Kennis

Naar een klimaatbestendig en natuurinclusief omgevingsbeleid

Landelijk gebied

Van klimaatverandering, energietransitie en woningentekort tot een gespannen relatie tussen landbouw en natuur: makers van omgevingsbeleid staan voor de complexe taak prioriteiten te stellen en keuzes te maken, ook ruimtelijk. Het bodem- en watersysteem bieden handvatten voor een klimaatbestendig en natuurinclusief omgevingsbeleid.

Nederland
Opinie

Naar een watergestuurde herindeling van de ruimte

Met Nederland Droogteland heeft wetenschapsjournalist René Didde een actueel boek geschreven over het groeiende (zoet)watertekort in ons land. In Geografie en op de website verschenen daarover eerder artikelen, maar Didde schept een totaalbeeld. Het eerste boek dat water alomvattend behandelt vanuit watertekorten in plaats van -overlast.

recensie
Nederland
Opinie

De invloed van covid-19 op straat in Amerika

In het autogerichte Amerika heeft corona in korte tijd het straatbeeld veranderd. Rijbanen en parkeerplaatsen zijn opgeofferd om ruimte te maken voor wandelaars, fietsers en klanten van winkels en restaurants. Dit lijkt hét moment om die situatie te bestendigen. Maar niet iedereen profiteert; sommige groepen worden zo (nog meer) buitengesloten.

covid-19
Verenigde Staten
Kennis

City diplomacy in coronatijd

De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet. Steden bevinden zich mondiaal in verschillende fasen, van lockdown tot herstel. Maar in alle stadia van de pandemie zoeken ze internationaal samenwerking. De coronacrisis werpt enig licht op de kansen en beperkingen van city diplomacy.

Kennis

Place leadership: lokale actoren halen Nantes uit het slop

Of het nu gaat om Liverpool of Nantes, veel voormalige probleemsteden in Europa hebben de afgelopen decennia de weg omhoog gevonden. Lokale actoren spelen hierbij een essentiële rol. Geografen hebben daar steeds meer oog voor gekregen.

Frankrijk
Opinie

De slimme stad

‘Welkom in de slimme stad. Waarin intelligente technologie ons leven veiliger, schoner, sneller en leuker maakt’, aldus de cover van een bijlage van NRC Handelsblad in 2016. Naast hoge verwachtingen is er inmiddels ook flinke argwaan ontstaan over de smart city. De een vindt het een utopie, de ander een dystopie. Laten we het kind echter niet met het badwater weggooien.

Serie: Naar humane steden
Opinie

EU-puzzel nog lang niet gelegd

Sinds 2004 bespreken we in deze rubriek aspecten van de EU als geografische puzzel. We sluiten hier af met de grote veranderingen in de Unie van de afgelopen zeventien jaar en de groeiende aandacht in de media. Een vaste rubriek in Geografie is misschien minder nodig, maar de Europese kwestie is nog lang niet beslecht.

Europese kwestie
Europese Unie
Europa
Opinie

Grote kaarten, grote lijnen

Kaartlezen is voor veel leerlingen al knap lastig, maar voor slechtzienden is het bijna niet te doen. In De Grote Lijn Atlas is bijna álles op de schop gegaan: kleuren, typografie, selectie van thema’s en graadnet. Dat moet je zien!

onderwijs
Nieuws

Geopad De IJzeren Man

Door natuurgebied de IJzeren Man bij Weert loopt sinds vorig jaar een geopad. Een wandeling die je meeneemt in de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Onderweg voer je opdrachten uit en kom je op een actieve manier in aanraking met aardrijkskunde.

onderwijs
fysische geografie
Weert
Opinie

Boeken Geografie juni 2021

  • Abrahamse, J.E. et al. (Red.). Het landschap beschreven. Historisch-geografische opstellen voor Hans Renes.
  • De Pater, B., & Paul, L. (Red.). Europa. Een geografische verkenning (derde editie).
  • Van der Ziel, T., & Corporaal, A. Atlas van de IJssel.
  • Abrahamse, J.-E. et al. Historische atlas van Eindhoven. Van Brabants marktstadje tot centrum van de Brainport-regio.
  • Hooijen, I. Place attractiveness. A study of the determinants playing a role in residential settlement behaviour.
Boeken
recensie