geografie september 2015

Zeeën van plastic | Een toekomst voor de binnenstad | Hypergentrification in Brooklyn | Inheemse wereld in kaart | Nederlands bioscooplandschap | Water hoort thuis in het onderwijs | GeoWeek 2015

Kennis

Plastic soep - de ins & outs van een jong milieuprobleem

Jaarlijks komen er miljoenen tonnen plastic afval in zee terecht. Zeestromen brengen dat bijeen in vijf gyren. Omvang, oorzaken, gevolgen en oplossingen voor een milieuprobleem dat nog niet echt op de agenda staat.
 

Kennis

The Ocean Cleanup-project: een scholierendroom

Als 16-jarige scholier ging Boyan Slat uit Delft in Griekenland duiken met een vriend. Die dacht kwallen in het water te zien, maar Slat zag dat het om plastic zakken ging. Tijdens het duiken zag hij meer plastic dan vissen, vertelde hij later. Hij schreef er zijn profielwerkstuk over en startte het Ocean Cleanup-project.

Kennis

Het raadsel van het verdwijnend plastic

Recent onderzoek toont aan dat er veel minder plastic in zee ronddrijft dan eerder werd verondersteld op basis van de geschatte hoeveelheid plastic die in zee terechtkomt. Waar het plastic blijft, is vooralsnog een raadsel. Mogelijk is onlangs de sleutel voor de oplossing gevonden.

Kennis

Op de bres voor de binnenstad

De winkelleegstand in binnensteden neemt toe. Is er wat aan te doen? Stedelijke herverkaveling, investeringen in sfeer en een onderscheidende publiekstrekker kunnen soelaas bieden.

Kennis

Inheemse wereld in kaart gebracht

Ooit waren geografen ontdekkerreizigers die ‘onbewoonde’ gebieden in kaart brachten en claimden voor de machthebbers. Nu zetten ze kaarten in om het cultureel erfgoed van inheemse groepen te redden van de modernisering en de vergetelheid.
 

cartografie
Kennis

De wereld van de Zuni: Hoe een indianenvolk kaarten maakt zonder GPS

Jim Enote legt uit hoe de Zuni, de indianenstam waartoe hij behoort, hun land en cultuur in kaart hebben gebracht. Het interessante van zijn verhaal is vooral wat ze niét hebben gedaan: geen GPS, smartphones of computerkaarten. Geen mensen van buiten die het eigene van de Zuni naar een Westerse kaart vertalen, maar afgevaardigden uit de gemeenschap die de vertellingen en mythen van de Zuni omzetten in kleurrijke kunstwerken.

cartografie
Kennis

Hypergentrification in Brooklyn

In het januarinummer van Geografie 2012 schreven Irina van Aalst en Rianne van Melik over de transformatie van een voormalig industrieterrein, Williamsburg in Brooklyn, NYC, als epicenter of the cool voor hipsters en creatieven. Zij signaleerden ook de opkomst van een gentrifying business, ingezet door overheid en projectontwikkelaars, met luxe woontorens en dito voorzieningen. De frictie tussen bevolkingsgroepen in oude wijken van NYC neemt toe, zoals te zien is in Fort Greene.
 

New York
Opinie

Kussen uit Polen

Dat lijkt wel een Vinex-wijk, dacht Martin de Jong vorig jaar tijdens een treinvakantie in Polen. Terwijl hij Warschau uitreed, zag hij in het akkerland een suburb in aanbouw. Strak van opzet, met veel dezelfde woningen en een mix van laagbouw en appartementen. Het had zo Almere kunnen zijn.

Blog: Kaartlezen
Polen
Kennis

Multiplex-theater schudt Nederlands bioscooplandschap op

Met de komst van grootschalige multiplextheaters lijkt de neergang van de bioscoopbranche gestuit. Hightechbeeld en -geluid zorgen voor een unieke belevenis buiten de deur, die online filmdiensten thuis niet kunnen bieden. Heeft de gewone bios helemaal afgedaan?

Nederland
Opinie

Stedelijke relicten: het oude bouwen

Elke stad kent zijn lelijke gebouwen. Gebouwen waarvan je je afvraagt hoe en door wie ze ooit verzonnen zijn

Blog: Stad in zicht
Kennis

Watergezant Henk Ovink: 'Water hoort thuis in het onderwijs'

Nederland heeft sinds kort een watergezant die vanuit de Nederlandse overheid meedenkt bij internationale waterprojecten. Geografie sprak met hem.
 

waterveiligheid
water
internationale samenwerking
onderwijs
Opinie

Boedapest

Billy Gunterman gaat een weekend weg op een oude kaart: Boedapest, de parel van Hongarije.
 

Blog: Oude kaart
stedentrip
toerisme
Boedapest
Opinie

Deltamanagers

Fysisch geografen kunnen aan de slag als wetenschapper, maar hun kennis ook doorgeven op middelbare scholen of lerarenopleidingen. Een aantal belandt echter op plekken waar ze hun kennis overbrengen op andere beroepsgroepen. Jan van Mourik spreekt in deze reeks met enkele van hen. De eerste is Jan van der Vleuten, die op de Delta Academy in Vlissingen fysische geografie doceert aan toekomstige deltamanagers.
 

Fysische geografie voor...
waterveiligheid
Opinie

Aha-erlebnis

Paul Hesp schrijft regelmatig voor Geografie over 'eenvoudige aardrijkskunde' onderwerg. Het begon met een aha-erlebnis bij de eerste les aardrijkskunde en ondanks enkele missing links bleef geografie essentieel voor Paul Hesps kijk op de wereld. Geografie vindt hij te belangrijk om helemaal aan geografen over te laten. 
 

Nieuws

Zijn onze dijken veilig?

Jaarlijks doen meer dan vierduizend leerlingen mee aan de GeoWeek. Voor velen is het een eerste kennismaking met het werkveld van geografen. Afgelopen mei onderzochten in Groningen twee klassen tijdens een VIP-expeditie de gesteldheid van de dijken. Ze werden vergezeld door een echte dijkgraaf en ontmoetten een rattenvanger. En ook al regende het, niemand morde dat ze op een normale schooldag al een uur eerder klaar zouden zijn geweest.
 

onderwijs
GeoWeek
Groningen