Agenda archief

Scholing voor docenten - Cursus Brazilië I

Universiteit Utrecht, Willem C. van Unnikgebouw
12 oktober 2016

Cursus Brazilië I (2016-1)

Silent Land - film met Q&A

Filmtheater 't Hoogt
12 oktober 2016

Speciale vertoning met na afloop een nagesprek met de filmmaker.

De basis van citymarketing

Dordrechts Museum/Art & Dining
18 oktober 2016

Netwerk Citymarketing Nederland organiseert deze themabijeenskomst.

One Planet Festival

Museon, Den Haag
29 oktober 2016

Het Museon opent zijn nieuwe permanente tentoonstelling: One Planet.

KNAG Onderwijsdag 2016 - Viva!

Den Bosch, Congrescentrum 1931
11 november 2016

De jaarlijkse KNAG Onderwijsdag voor docenten aardrijkskunde gaat dit jaar over Brazilië en Zuid-Amerika.

Scholing voor docenten - Cursus Brazilië II

Universiteit Utrecht, Buys Ballot Gebouw
16 november 2016

Cursus Brazilië II (2016-2)

Studiemiddag hemelkartografie

De stadsherberg, Franeker
18 november 2016

Op vrijdag 18 november 2016 houdt de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie een studiemiddag die gewijd is aan hemelkartografie

The Future Weather Factory: Weather, Climate and Society

Oude Magazijn Amersfoort, Soesterweg 310 Amersfoort
25 november 2016

Nederlandse Vereniging ter Bevordering van de Meteorologie organiseert dit symposium ter ere van hun 25-jarige bestaan.

VVFG-Symposium: Fysische Geografie op de Kaart

Utrecht
25 november 2016

De Vakvereniging Fysische Geografie (VVFG) nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse symposium met als thema “Fysische Geografie op de kaart” op vrijdag 25 november 2016 in Utrecht.

Drie sprekers zullen de ontwikkeling en de mogelijkheden van Fysische Geografie op de Kaart vanuit verschillende thema’s toelichten.

KNOB-symposium Krimp in de stad; Ruimtelijke effecten en opgaven

TU Delft
2 december 2016

De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) nodigt u van harte uit voor het symposium Krimp in de stad op vrijdagmiddag 2 december 2016 van 13.30 tot 17.00 uur op de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Nascholing waterveiligheid in de eigen omgeving

Waterschapshuis Drents Overijsselse Delta, Zwolle
6 december 2016

Het lespakket ‘Hoogwater Water op het schoolplein?' is ontwikkeld om leerlingen bewuster te maken van de overstromingsrisico’s. In samenwerking met het KNAG bieden de lerarenopleiding aardrijkskunde van de Hogeschool Windesheim en de Waterschappen Vallei en Veluwe en Drents Overijsselse Delta een nascholing aan rondom dit thema.

PABO-dag

begane grond B-gebouw, Campus 2-6, Hogeschool Windesheim, Zwolle
18 januari 2017

PABO-dag voor aardrijkskundedocenten.

Informatieve aardrijkskundeborrel: Van bier tot Tokio

Amsterdam, Barlaeusgymnasium
20 januari 2017

Workshop Terrorismebestrijding voor docent en leerling(en)

Universiteit van Amsterdam, Roeterseilandcampus
24 januari 2017

Het College Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam organiseert een boeiende workshop over terrorismebestrijding waaraan zowel docent als leerling(en) kunnen deelnemen.

U kunt samen met  één of  twee van uw leerlingen (4, 5 of 6 VWO)  deelnemen aan deze workshop.

Scholing voor docenten - Cursus Zuid-Amerika I

Universiteit Utrecht, Willem C. van Unnikgebouw
25 januari 2017

Cursus Zuid-Amerika I (2016-3)
herhaling van 21 januari 2016