Agenda archief

Pabodag

17 maart 2021

De pabodag is een nascholingsdag voor docenten die aardrijkskunde geven op de pabo.

Lunchlezing 'A description'-door conservator Reinder Storm

thuis
25 februari 2021

A Description, dat uit twee delen bestaat, is geschreven door de Franse Jezuïet Jean-Baptiste du Halde (1674-1743) en uitgegeven in Londen in 1738. De Franse schrijver en filosoof Voltaire noemde in de 18de eeuw Du Halde’s Description het beste boek over China ter wereld. De beide delen omvatten honderden bladzijden met informatie over de geschiedenis en talrijke facetten van het dagelijks leven in het – toen in Europese ogen - zo exotische en mysterieuze China. Het boek is verrijkt met diverse prenten en tientallen kaarten.

Conservator Reinder Storm zal tijdens de online lunchlezing van 25 februari alvast wat dieper ingaan op het bijzondere boek en het bovendien tonen.

Nascholing Klimaatscenario's en het broeikaseffect

Wageningen campus
15 februari 2021

Advertentie - Hoe zit het nu precies met broeikasgassen en klimaatverandering? Hoe raakt dit jouw vakgebied en wat kun je ermee in de klas? Rik Leemans van Wageningen University & Research geeft ons een kijkje in de natuurwetenschappelijke achtergronden waarbij kennis uit verschillende vakgebieden bij elkaar komt.

Kinderboeken in de klas

14 december 2020

Kinderen worden slimmere, mooiere, betere mensen van het lezen van kinderboeken. Wil jij in je lessen aardrijkskunde / wereldoriëntatie aan de slag willen met kinderboeken? Maar weet je niet welke boeken er allemaal zijn of wat passend is bij een thema of leeftijd? We organiseren een online bijeenkomst voor pabo-studenten ‘Kinderboeken in de klas’ met in samenwerking met Eline Rottier.

Online lezingen: Peelrandbreuk en Wijst - door NGV

thuis
28 november 2020

Viertal lezingen op deze zaterdagochtend, gratis en vanuit huis te volgen.

Nascholing Klimaatadaptatie en mitigatie, de nieuwste ontwikkelingen

Wageningen campus
4 november 2020

Advertentie - Nederland staat voor een grote opgave die gepaard gaat met zowel ecologische en ruimtelijke ontwikkelingen als bestuurlijke veranderingen. Judith Klostermann en Michael van Buuren van Wageningen University & Research nemen je mee naar een actueel project op het gebied van waterbeer, gaan in op de gevolgen van de klimaatverandering voor Nederland en vertalen deze kennis naar concrete lesactiviteiten.

 

KNAG Onderwijsmiddag

Online
30 oktober 2020

De KNAG Onderwijsdag kan dit jaar in originele opzet niet door gaan, maar we laten deze dag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan! Op vrijdag 30 oktober vieren we daarom aardrijkskunde tijdens de online KNAG Onderwijsmiddag mét informatiemarkt. 

KNAG Algemene Ledenvergadering

online
13 oktober 2020

Op dinsdag 13 oktober is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNAG. Vanwege het COVID-19-virus vindt deze dit jaar online plaats.
Alle leden van het KNAG zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Nascholing Circulariteit en klimaatneutrale samenleving

Wageningen campus
12 oktober 2020

Advertentie - Binnen de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving komen biologische, chemische, fysische, geografische en sociale vraagstukken samen. Saskia Visser, programmaleider op dit onderwerp bij Wageningen University & Research, praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen en geeft inspiratie voor jouw vaklessen.

GeoWeek 2020

Nederland
28 september 2020

De grote KNAG online pubquiz

24 juni 2020

Woensdag 24 juni om 20.00 uur luiden we het begin van de zomer in met de grote KNAG online pubquiz! Er zijn vijf rondes van tien aardrijkskundige vragen, waaronder een ronde ‘Waar is dit?’ en een geografische muziekronde.

Pabo Netwerkdag

Inholland Hogeschool, Haarlem
10 juni 2020

Netwerkdag voor aardrijkskundedocenten.

Bijscholing stedelijke vraagstukken

Eindhoven
15 april 2020

I.v.m. de maatregelen omtrent het coronavirus kan deze bijeenkomst geen doorgang vinden op 15 april en zal worden uitgesteld tot het najaar.

Woensdagmiddag 15 april ontvangt gemeente Eindhoven aardrijkskundedocenten om lokale stedelijke vraagstukken onder de loep te nemen.

KNAG-excursie NLDelta

Biesbosch, Noordwaard, Dordrecht
4 april 2020

De KNAG-excursie wordt verzet naar een datum later dit jaar. Zodra we meer weten leest u het op deze pagina.

Op 4 april organiseert het KNAG een busexcursie in het kader van NLDelta. De excursie staat onder leiding van Marius Brants (WNF), initiatiefnemer en kernteamlid van NL Delta. In het programma NLDelta staat de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in Biesbosch en Haringvliet centraal. Verbinding met water is de rode draad in het landschap van Nationaal Park NLDelta: verbinding met natuur, verbinding met landbouw en wonen, verbinding met recreatie, verbinding met de steden.

Bijscholing klimaatverandering en waterbeheer

Provinciehuis, Utrecht
31 maart 2020

Deze bijeenkomst gaat niet door op 31 maart maar wordt uitgesteld in verband met het coronavirus. Zodra de nieuwe datum bekend is leest u dat hier.

Tijdens deze bijscholingsbijeenkomst krijgt u een update over klimaatverandering en waterbeheer en inzicht in nieuwe didactische methoden om hier les over te geven. U kunt kiezen uit verschillende inhoudelijke presentaties over klimaatverandering en waterbeheer, zoals dijkversterkingsprojecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de toekomst van het veenweidegebied, scenario’s voor grootschalige klimaatadaptatie bij sterke zeespiegelstijging, en de toekomst van kustbeheer.