Agenda archief

Online lezingen: Peelrandbreuk en Wijst - door NGV

thuis
28 november 2020

Viertal lezingen op deze zaterdagochtend, gratis en vanuit huis te volgen.

Nascholing Klimaatadaptatie en mitigatie, de nieuwste ontwikkelingen

Wageningen campus
4 november 2020

Advertentie - Nederland staat voor een grote opgave die gepaard gaat met zowel ecologische en ruimtelijke ontwikkelingen als bestuurlijke veranderingen. Judith Klostermann en Michael van Buuren van Wageningen University & Research nemen je mee naar een actueel project op het gebied van waterbeer, gaan in op de gevolgen van de klimaatverandering voor Nederland en vertalen deze kennis naar concrete lesactiviteiten.

 

KNAG Onderwijsmiddag

Online
30 oktober 2020

De KNAG Onderwijsdag kan dit jaar in originele opzet niet door gaan, maar we laten deze dag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan! Op vrijdag 30 oktober vieren we daarom aardrijkskunde tijdens de online KNAG Onderwijsmiddag mét informatiemarkt. 

KNAG Algemene Ledenvergadering

online
13 oktober 2020

Op dinsdag 13 oktober is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNAG. Vanwege het COVID-19-virus vindt deze dit jaar online plaats.
Alle leden van het KNAG zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Nascholing Circulariteit en klimaatneutrale samenleving

Wageningen campus
12 oktober 2020

Advertentie - Binnen de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale samenleving komen biologische, chemische, fysische, geografische en sociale vraagstukken samen. Saskia Visser, programmaleider op dit onderwerp bij Wageningen University & Research, praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen en geeft inspiratie voor jouw vaklessen.

GeoWeek 2020

Nederland
28 september 2020

De grote KNAG online pubquiz

24 juni 2020

Woensdag 24 juni om 20.00 uur luiden we het begin van de zomer in met de grote KNAG online pubquiz! Er zijn vijf rondes van tien aardrijkskundige vragen, waaronder een ronde ‘Waar is dit?’ en een geografische muziekronde.

Pabo Netwerkdag

Inholland Hogeschool, Haarlem
10 juni 2020

Netwerkdag voor aardrijkskundedocenten.

Bijscholing stedelijke vraagstukken

Eindhoven
15 april 2020

I.v.m. de maatregelen omtrent het coronavirus kan deze bijeenkomst geen doorgang vinden op 15 april en zal worden uitgesteld tot het najaar.

Woensdagmiddag 15 april ontvangt gemeente Eindhoven aardrijkskundedocenten om lokale stedelijke vraagstukken onder de loep te nemen.

KNAG-excursie NLDelta

Biesbosch, Noordwaard, Dordrecht
4 april 2020

De KNAG-excursie wordt verzet naar een datum later dit jaar. Zodra we meer weten leest u het op deze pagina.

Op 4 april organiseert het KNAG een busexcursie in het kader van NLDelta. De excursie staat onder leiding van Marius Brants (WNF), initiatiefnemer en kernteamlid van NL Delta. In het programma NLDelta staat de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in Biesbosch en Haringvliet centraal. Verbinding met water is de rode draad in het landschap van Nationaal Park NLDelta: verbinding met natuur, verbinding met landbouw en wonen, verbinding met recreatie, verbinding met de steden.

Bijscholing klimaatverandering en waterbeheer

Provinciehuis, Utrecht
31 maart 2020

Deze bijeenkomst gaat niet door op 31 maart maar wordt uitgesteld in verband met het coronavirus. Zodra de nieuwe datum bekend is leest u dat hier.

Tijdens deze bijscholingsbijeenkomst krijgt u een update over klimaatverandering en waterbeheer en inzicht in nieuwe didactische methoden om hier les over te geven. U kunt kiezen uit verschillende inhoudelijke presentaties over klimaatverandering en waterbeheer, zoals dijkversterkingsprojecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de toekomst van het veenweidegebied, scenario’s voor grootschalige klimaatadaptatie bij sterke zeespiegelstijging, en de toekomst van kustbeheer.

Voorjaarscongres VLA

AP-Hogeschool, Noorderplaats 2, Antwerpen, België
21 maart 2020

Dit congres is geannuleerd vanwege het coronavirus. De organisatie probeert het congres nu op 17 oktober te organiseren.

Het voorjaarscongres van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde (VLA) op 21 maart snijdt met het thema ruimte de corebusiness van het vak aardrijkskunde aan. In de les zoomen we ook vaak in op de impact van allerlei geografische processen in die ruimte zoals demografische verandering, economische ontwikkeling, functieverdeling en -conflicten, segregatie en mobiliteit. Hoe overheden met deze problematieken omgaan en ruimte ordenen is sterk gestuurd vanuit nationale en regionale politiek. Grensoverschrijdend bestaan er dus grote verschillen.

75 jaar vrijheid: waar staan we nu?

Paushuize, Utrecht
18 maart 2020

I.v.m. het coronavirus gaat deze conferentie niet door op 18 maart, maar wordt verzet naar later.

Advertentie - Op 18 maart organiseert de Atlantische Onderwijscommissie haar jaarlijkse nascholingsconferentie met het thema ‘75 jaar vrijheid: waar staan we nu?’. Wie waarborgt 75 jaar na de bevrijding de vrijheid van Europa, en hoe geven we die vrijheid door aan een nieuwe generatie?

Lesgeven over migratie vanuit een GeoCapabilities benadering

Vening Meineszgebouw A, Utrecht
17 maart 2020

Deze bijeenkomst gaat niet door op 17 maart maar wordt uitgesteld i.v.m. het coronavirus. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Een vakinhoudelijke en vakdidactische onderdompeling in het thema migratie is nuttig om op een andere manier lessen over migratie vorm te geven. Daarbij gaat het dan niet alleen om de vraag hoe les te geven over migratie, maar ook om de vragen wat en waarom lesgeven over migratie.

Conference: The Fair Share?

MartiniPlaza, Groningen
6 maart 2020

The world around us is constantly changing which is leading to not only winners but also losers. These developments and differences are visible on different spatial scales. An interesting example are the urban areas in the Netherlands. Starters on the housing market have almost no chances to find a new place here and there is less and less room for the car in the inner cities.
These questions are relevant in the Netherlands as well as on a more international scale. Certain regions in the Netherlands are having trouble with a decline in population for years now, while the Randstad is experiencing a rapid growth. The northwestern part of Europe has been flourishing economically the past few decades, while eastern Europe has been stagnating. How are we dealing with these issues?