geografie april 2022

Meer Oekraïne | Ontstaan Oekraïense grenzen | Taalstrijd naar de achtergrond | Rusland vernietigt waterblokkade Krim | Oekraïne in de klas | En verder: Boomtown Bonn | Coronadashboards | De gaande en de komende KNAG-voorzitter | Nieuwe Alcarta en Bosatlas: eigentijds

Kennis

Ontstaan van de Oekraïense grenzen

Op 28 februari jl. gaf Leo Paul in een snel georganiseerd KNAG-webinar aan AK-docenten uitleg over het ontstaan van de Oekraïense grenzen, om te gebruiken in hun lessen. Dit artikel vormt hiervan de weerslag, met de nodige aanvullingen naar aanleiding van vragen.

 

Oekraïne & Rusland
grenzen
Oekraïne
Rusland
Opinie

Taalstrijd naar de achtergrond

Acht jaar geleden sloot Germ Janmaat in het interview ‘Taalstrijd in de Oekraïne’ (Geografie mei 2014) af met de opmerking dat het verminderen van gevoelde verschillen tussen Russisch en Oekraïens sprekenden de enige manier zou zijn om het land bijeen te houden. Dat scenario voorzag niet in een interventie van buiten, zo vertelt hij telefonisch vanuit Londen.

Oekraïne & Rusland
taal
Oekraïne
Kennis

Rusland vernietigt waterblokkade Krim

In 2015 beschreef Henk Donkers in Geografie hoe Oekraïne – in reactie op de Russische annexatie van de Krim in 2014 – de watertoevoer naar het schiereiland blokkeerde. Dit leidde tot een groot watertekort. Volgens Russische berichtgeving heeft Poetin de blokkade afgelopen februari laten opblazen.  

Oekraïne & Rusland
Oekraïne
Kennis

Boomtown Bonn. Voormalige hoofdstad blijft in trek

Als de Bondsdag in 1991 besluit dat Berlijn de hoofdstad van het herenigde Duitsland moet worden, vreest menigeen dat Bonn in een crisis terecht komt. Die zorg blijkt ongegrond: Bonn is nog steeds een ambtenarenstad en heeft zich daarnaast ontwikkeld tot het Duitse VN-hoofdkwartier en een toplocatie op het gebied van zakelijke dienstverlening.

Bonn
Opinie

Coronadashboard en beeldvorming

Nooit eerder waren ruimtelijke data zo duidelijk aanwezig en beschikbaar als tijdens de covid-19-pandemie. Nationaal en internationaal zijn er talloze dashboards en trackers die covid-19-data beschikbaar stellen. Goed nieuws voor de geografie zou je zeggen. Maar wat laten ze zien?

Open kaart
cartografie
covid-19
Opinie

Meer investeren buiten de Randstad is goed voor heel Nederland

In november deden Evert Meijers en Ton van Rietbergen op de opiniepagina van de Volkskrant een oproep aan het kabinet-in-wording om investeringen van het Rijk meer over het land te spreiden. Wat volgde was een hoop getwitter uit alle hoeken van het land. Maar beide geografen wilden zeker ook een inhoudelijk debat met collega’s voeren. Vandaar de plaatsing van een uitgebreider artikel in het februarinummer van Geografie. En daarop kwamen inderdaad reacties binnen. Dit is er één van.

Opinie

Brede welvaart biedt perspectief voor álle regio’s

In november deden Evert Meijers en Ton van Rietbergen op de opiniepagina van de Volkskrant een oproep aan het kabinet-in-wording om investeringen van het Rijk meer over het land te spreiden. Wat volgde was een hoop getwitter uit alle hoeken van het land. Maar beide geografen wilden zeker ook een inhoudelijk debat met collega’s voeren. Vandaar de plaatsing van een uitgebreider artikel in het februarinummer van Geografie. En daarop kwamen inderdaad reacties binnen. Dit is er één van.

Kennis

Waterveiligheid: een kans voor gebiedsontwikkeling?

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma moet ervoor zorgen dat alle dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Met de komende Omgevingswet staat een integrale benadering steeds hoger op de agenda. Andere beleidsdoelen koppelen aan waterveiligheid is echter niet eenvoudig. In het project Sterke Lekdijk bij Wijk bij Duurstede-Amerongen lijkt dat wonderwel te lukken.

waterveiligheid
Opinie

De gaande en de komende voorzitter

Op 1 januari heeft Yves de Boer het stokje van KNAG-voorzitter doorgegeven aan Veronique Schutjens. De Boer kijkt terug op de activiteiten van het KNAG in de afgelopen zes jaar en Schutjens stelt zich voor.

KNAG
Opinie

Nieuwe Alcarta en Bosatlas: eigentijds

De wereld verandert snel, mede door de toenemende digitalisering. Dat is te zien aan de  nieuwe edities van de Alcarta Wereldatlas en De Grote Bosatlas. Deze bieden het aardrijkskundeonderwijs interessante nieuwe kaarten en figuren over actuele onderwerpen. Ook zijn er extra mogelijkheden om digitaal te leren.

Opinie

Alcarta en Bosatlas vol actuele fysische geografie

Wat een luxe: twee atlassen die geschikt zijn voor gebruik in het voortgezet onderwijs. Vrijwel gelijktijdig verschenen de 2e editie van de Alcarta Wereldatlas en de 56e editie van De Grote Bosatlas. De redactie van Geografie vroeg me ze te bekijken door een fysisch-geografische bril.

Kennis

Teacher leadership bij Geo Future School

Het uitgangspunt van Geo Future School om leerlingen actief te laten nadenken over een duurzame, gezonde, veilige, rechtvaardige en leefbare wereld, wordt breed gedragen in het onderwijs en dat geldt ook voor de vakoverstijgende benadering. Toch worstelen docenten om GFS goed voor het voetlicht te brengen bij collega’s. Een nieuwe leergang helpt daarbij.

Geo Future School
Opinie

Boeken Geografie april 2022

  • Erisman, J.W., e.a. Stikstof. De sluipende effecten op natuur en gezondheid
  • Brunt, A., Haverkate, J., & Den Ouden, L. Atlas van Twickel
  • Zwier, G.J. Noordwaarts
  • Asterix en de Griffioen
  • Van Bokkum, M. Grensstreken. Waarom grenzen liggen waar ze liggen.
  • Van Nes, A., & Yanu, C. Introduction to Space Syntax in Urban Studies
Boeken
recensie
Opinie

Met Groenteman in de kast/ in het nieuwe normaal [podcast]

Podcasts
recensie
Opinie

K-pod [podcast]

Podcasts
recensie