geografie januari 2015

Digitale bereikbaarheid | Burgerinitiatieven | Lerende krimpregio | Dorpsmarketing | Erfgoed | Woningmarkt in Buenos Aires | Landhervorming Zuid- Afrika

Kennis

Veranderend platteland

Inleiding tot de serie artikelen over het veranderende Nederlandse platteland in het tijdschrift Geografie van januari 2015. Thema's als bevolkingsdaling, industrialiserende landbouw, veranderingen in mobiliteit en internet komen aan bod.

platteland
Nederland
Kennis

De straf van het platteland

De grote steden hadden rond 1900 waterleiding, de uithoeken van het platteland moesten wachten tot na 1960. Is nu het wachten op (snel) internet? Er ontstaat een lappendeken van initiatieven. Moet de overheid de witte plekken vullen?

platteland
Nederland
Kennis

Schoonheid loont (een beetje)

De kwaliteit van de leefomgeving in dorpen wordt steeds meer afhankelijk van de lokale inzet van bewoners. In mooie dorpen gaat dat makkelijker dan in minder mooie dorpen. Dat heeft vooral te maken met de sterkere sociale en culturele binding van bewoners.

platteland
Zeeuws-Vlaanderen
Kennis

Burgerinitiatieven van twee kanten bezien

De participatiesamenleving is er al lang. In veel dorpen en wijken hebben burgers het heft in eigen handen genomen. Gemeenten moeten koersen op de kracht van burgerinitiatieven zonder dat dit leidt tot ongelijkheid.

platteland
Nederland
Kennis

Hoe zet je een dorp op de kaart?

Veel dorpen hopen op het Giethoorn-effect: toerisme als motor van de lokale economie. Maar toeristische marketing werkt alleen als een dorp bereid is zich in te leven in de bezoeker.

toerisme
platteland
Nederland
Kennis

De lerende krimpregio

De overheid heeft drie 'krimpregio's' en tien 'anticipeerregio's' aangewezen waar op korte termijn een substantiële bevolkingsdaling dreigt. In deze gebieden zal het beroepsonderwijs innovatieve opleidingen moeten aanbieden die de arbeidsmarkt versterken. Hoe maken zij de regio vitaler?

platteland
onderwijs
Nederland
Kennis

Exclusieve woningmarkt in Buenos Aires

Na de crisis van 2001 groeide de Argentijnse economie als kool. Maar in Buenos Aires breidden de sloppenwijken flink uit en werd de drempel tot de formele woningmarkt steeds hoger. Nu is het opnieuw crisis: de gemiddelde Argentijn kan een eigen woning wel op zijn buik schrijven.

woningmarkt
Buenos Aires
Argentinië
Kennis

'Vrije plekken' en cultureel erfgoed in krimpdorpen

In tal van dorpen vallen ongepland gaten in de bebouwing. Herbestemming is een optie, maar dat vergt vaak fysieke aanpassingen die kunnen botsen met de cultuur-historische waarde van het pand of dorpsgezicht.

platteland
Opinie

Borneo

De Gaiahypothese stelt dat de aarde een levend, zelfregulerend organisme is. Op Borneo is het de verwoesting van het regenwoud die daar aan raakt.   

Blog: Gaiahypothese
klimaatverandering
Indonesië
Kennis

Ophef rond wetsvoorstel landhervorming

Een radicaal wetsvoorstel van om de alsmaar uitblijvende hervorming van het grondeigendom in de landbouw vlot te trekken, leidt tot felle reacties. Behalve een rechtvaardige verdeling en werkgelegenheid is ook de voedselvoorziening van een groot deel van Afrika in het geding.

landbouw
Zuid-Afrika
Opinie

Dublin

Billy Gunterman gaat een weekend weg op een oude kaart: de Ierse stad Dublin.

Blog: Oude kaart
stedentrip
toerisme
Dublin
Opinie

Aardrijkskundeles van Walter Schoenmaker

Aardrijkskundedocenten zijn er in verschillende soorten en maten, én met verschillende motivaties. In deze rubriek interviewt Ton van Rietbergen steeds een andere docent over de passie voor het vak en het onderwijs. Walter Schoenmakers besloot pas een jaar geleden, na een lange ambtelijke loopbaan, het onderwijs in te gaan.

Aardrijkskundeles van ...
onderwijs