geografie juni 2022

Bomen, bomen, bomen…voor negatieve CO2-emissies | Nieuwe energie voor Nederland | Verhalen voor fietsers | De Baltische Glint | Kaart van Nederland heeft overgewicht | Met AK naar een duurzame toekomst | AK-docent van het Jaar | De Grote Podcastlas

Kennis

Nieuwe energie voor Nederland

De overgang van fossiele naar schone energie heeft een enorme impact op de ruimte en kost jaarlijks ongeveer 3-4,5% van het bruto binnenlands product. Hoe zelfvoorzienend willen we in 2050 zijn en hoe verdelen we de baten en de lasten tussen stad en platteland?

Kennis

Verhalen voor fietsers. Storytelling in het Twentse landschap

Toeristen en recreanten maken volop gebruik van het fietsknooppuntensysteem. Tot nu toe bevatten de meeste knooppuntborden niet veel meer dan een routekaart. Sinds een jaar loopt in Twente een project dat de panelen opluistert met lokale verhalen. Zo krijgen fietsers meer gevoel bij de omgeving.

toerisme
Kennis

Bomen, bomen en nog eens bomen voor negatieve CO2-emissies

Overheden en bedrijven buitelen over elkaar heen met voornemens voor de aanplant van miljarden bomen, vooral in ontwikkelingslanden. Ze zijn nodig om een netto CO2-reductie te bewerkstelligen. Want zonder ‘negatieve emissies’ zijn de klimaatdoelen onhaalbaar. Aan de aanplant zitten echter veel mitsen en maren, zowel ecologische als sociale.

klimaatverandering
Opinie

Herbebossing in Mato Grosso, Brazilië

Henk Donkers participeerde in een herbebossingsproject in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso. Een persoonlijk verslag.

klimaatverandering
Kennis

Noodweer in KwaZoeloe-Natal treft vooral allerarmsten

Dagenlange slagregens leidden in de week voor Pasen tot een catastrofe aan de Zuid-Afrikaanse oostkust. De 444 dodelijke slachtoffers vielen vooral in de informele nederzettingen van miljoenenstad Durban.

klimaatverandering
Opinie

Santpoort-Zuid

Fysisch geograaf Dan Assendorp loopt van zijn geboortegrond op de oude duinen nabij Santpoort naar zijn huidige woonplaats op het rivierduin bij Duiven. Stap voor stap toont hij een dwarsdoorsnede van de fysische en historische geografie van Nederland.

In de lijn van Dan
fysische geografie
Kennis

De Baltische Glint

Scandinavië ligt voor een belangrijk deel op het Baltische schild, de oude kern van het continent. Aan de zuidrand liggen in concentrische cirkels jongere gesteenten. De overgang loopt dwars door het Oostzeegebied, met spectaculaire kliffen.

geologie
Opinie

Het Grote Kaartenboek. Vijf eeuwen cartografie

Het Nationaal Archief in Den Haag beheert maar liefst 110 collecties met in totaal 300.000 kaarten en tekeningen en 400 atlassen en kaartboeken. Een selectie van de mooiste en interessantste is gebundeld in Het Grote Kaartenboek. Vijf eeuwen cartografie.

cartografie
Opinie

(De kaart van) Nederland heeft overgewicht

De suikertaks, een leeftijdsgrens voor fastfood, subsidies op groente en fruit... De nieuwsberichten staan vol met ideeën die kunnen helpen bij de bestrijding en preventie van overgewicht. Maar dan moet je eerst een duidelijk beeld te hebben van overgewicht in Nederland. Onhandig dat ook de RIVM-kaart her en der wat ‘overgewicht’ toont.

Open kaart
cartografie
Opinie

Little Rock en ‘the Nine’

Aan het einde van de jaren 1950 werd Little Rock hét frontgebied in de strijd om gelijke toegang tot het Amerikaanse onderwijs, terwijl de beelden van bewapende soldaten die zwarte leerlingen naar school begeleidden, de wereld over gingen.

Plaatsen van herinnering in de VS
Verenigde Staten
Opinie

Bijna ‘uitgezworven’

Hij is het oudste KNAG-lid en de oudste lezer van Geografie: Fred Hisschemöller. Op 5 juni werd hij 100 jaar. Een paar maanden eerder verscheen zijn autobiografie. Op bezoek bij een ongewone aardrijkskundedocent, in Bilthoven.    

150 jaar KNAG
KNAG
Opinie

Met aardrijkskunde naar een duurzame toekomst

Het gros van de docenten wil aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling, maar een kwart weet niet hoe. Aardrijkskunde kan een belangrijke rol spelen in het onderwijs over duurzame ontwikkeling. De herziening van het aardrijkskunde-examenprogramma is dé kans om ons vak daarvoor te positioneren.

onderwijs
duurzaamheid
Nieuws

Roy Helmerhorst: winnaar van de KNAG Onderwijsprijs 2020

'Gewoon doorgaan'

Roy Helmerhorst was de winnaar van de KNAG Onderwijsprijs 2020. Aan de vooravond van de verkiezing van zijn opvolger spreken wij Roy over zijn ervaringen als ‘aardrijkskundedocent van het jaar’.

onderwijs
Opinie

De Grote Podcastlas

De Grote Podcastlas is een podcastserie die drie oude studievrienden sinds een paar maanden maken. Ze stromen over van enthousiasme. Waarom steken deze jonge geografen hun vrije uren in het maken van een podcast? Wie moet er luisteren en waarom?

Podcasts
Opinie

Ouder [podcast]

Raf Njotea doet in deze podcast verslag van zijn persoonlijke zoektocht naar het levensverhaal van zijn Nigeriaanse vader Francis. Raf en andere naasten beseffen dat ze maar weinig weten van diens leven en dat er al die jaren veel onduidelijkheid over zijn migratie heeft bestaan.

Podcasts
Nigeria
Opinie

Europa Draait Door [podcast]

In Europa Draait Door bespreken historicus Arend Jan Boekestijn en correspondent Tim de Wit wekelijks wat er speelt in Europa.

Podcasts
Europa
Opinie

Boeken Geografie juni 2022

  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Atlas historische infrastructuur en mobiel erfgoed.
  • Fogteloo, M. & Bakker, R. De ruimte van Riek. Bouwend aan Nederland. Boom, 232 p., € 29,90.
  • Neefjes, J. & Bleumink, H. De Veluwe. Landschapsbiografie van Nederlands grootste natuurgebied. Blauwdruk, 276 p., € 34,50.
  • Meulenkamp, W., Nuijten, A., & Loeff, K. Erfgoed van het vermaak. Waardering voor plekken van plezier. Bond Heemschut, 94 p., gebonden, € 14,95 (incl. porto).
Boeken
recensie