geografie oktober 2014

Klimaatoorlogen? | Toog als klankbord voor gentrifi catie | Leegstand in Delfzijl en Roosendaal | Regionale rivaliteit in
Nederlands voetbal | Brazilië en Zuid-Amerika in examen havo en vwo | Veldwerk op de Maashorst

Kennis

Klimaatoorlogen?

Het is een aloude geografische vraag: heeft de natuurlijke omgeving invloed op conflicten? Leidt opwarming van het klimaat bijvoorbeeld tot meer oorlog? Onderzoeken spreken elkaar tegen.

geopolitiek
klimaat
Kennis

De toog als klankbord voor gentrificatie: bruine cafés in de Indische buurt

De discussie over gentrificatie van oude stadswijken gaat inmiddels verder dan huizenprijzen en veranderende bevolkingssamenstelling. Het dagelijkse leven geeft aan wat er zich werkelijk afspeelt, vooral in de (semi-)openbare ruimte waar mensen elkaar ontmoeten, zoals het buurtcafé. Is deze plek wel zo gesloten en conservatief als wordt gedacht?

Amsterdam
Opinie

Beloopbare steden

In veel Amerikaanse steden moet de bevolking de auto pakken om bij een supermarkt te komen. Nu mensen autobeu worden wordt de beloopbaarheid van steden belangrijker. Geografische data kan een rol spelen om hiervoor maatregelen te nemen, aldus Martin de Jong.

Blog: Kaartlezen
Verenigde Staten
Kennis

Delfzijl: compact centrum in kwijnende stad

Het (winkel)centrum is het visitekaartje van een dorp of stad. Vooral krimpregio’s kampen echter met leegstand. Om het centrum attractief te houden, willen veel gemeenten daarom een compactere kern. Stedelijke herverkaveling kan uitkomst bieden.

Delfzijl
Kennis

Leegstand in Roosendaal: leegstand in Roosendaal

Goed en hoognodig, vinden de meeste fracties in de gemeenteraad de plannen van Riek Bakker voor de Roosendaalse binnenstad. En dus faciliteren ze de ‘binnenstadscaptain’ met haar lange staat van dienst. Maar onder de bevolking heerst twijfel. Want wiens problemen worden er nou opgelost?
 

Roosendaal
Kennis

Regionale rivaliteit in het Nederlandse voetbal

De transfer van Ajax-keeper Kenneth Vermeer naar Feyenoord begin deze maand deed de ArenA trillen op zijn grondvesten. Voor de Amsterdammers voelde zijn overstap als verraad. Achter de rivaliteit tussen de twee grootstedelijke clubs zit meer dan alleen sportieve wedijver. En er zijn meer ‘stedentwisten’, waarbij tegenwoordig hele regio’s betrokken zijn.
 

sport
Nederland
Opinie

Het nieuwe uit eten

Frank van Dam legt nieuwe trends uit op het gebied van uit eten gaan. De nieuwste trend is ontbijten. Wel biologisch natuurlijk.

Blog: Stad in zicht
Kennis

Uit in Utrecht

De aanwezigheid van een bruisend nachtleven wordt vaak gezien als promotiemiddel en belangrijke motor voor de lokale economie. In de Britse literatuur wordt wel gesproken van de night-time economy. Een analyse van het uitgaansgedrag levert interessante informatie op voor gemeente en bedrijven.

Als de nacht valt
Utrecht
Opinie

Goud

De Gaiahypothese stelt dat de aarde een levend, zelfregulerend organisme is. Tom Wils behandelt deze keer Afrikaanse goudmijnen die blanke Afrikaanse boeren zichzelf toeeigenden. De geschiedenis leert dat grote beschavingen uiteindelijk altijd ten onder gingen. Vaak kwam de ondergang voort uit een onjuiste omgang met de natuur.

Blog: Gaiahypothese
Zuid-Afrika
Opinie

Weekend weg op een oude kaart

Billy Gunterman bezoekt regelmatig een stad en houdt dan als gids een oude stadsplattegrond aan. Deze oude kaarten leren ons veel over de ontwikkeling van de stad. 

Blog: Oude kaart
stedentrip
toerisme
Opinie

Edinburgh

Billy Gunterman gaat een weekend weg op een oude kaart: Edinburgh, waar de Schotten onverstaanbaar Engels spreken.

Blog: Oude kaart
stedentrip
toerisme
Edinburgh
Opinie

Veranderingen

Als geograaf beleef je soms iets persoonlijks dat appelleert aan je professionele gevoel voor ruimte en tijd, en de verschillen van plaats tot plaats. Hans Pikkemaat, oud-docent aardrijkskunde in Nijmegen, over de meeste fascinerende fietstocht. Langs de Waal en in de directe omgeving van de stad Nijmegen.

Geografische ervaring
Nijmegen
Opinie

Aardrijkskundeles van Anselma Remmers

Aardrijkskundedocenten zijn er in verschillende soorten en maten, én met verschillende motivaties. In deze rubriek interviewt Ton van Rietbergen steeds een andere docent over de passie voor het vak en het onderwijs. Anselma Remmers vindt dat leerlingen zich meer wereldburger moeten gaan voelen.

Aardrijkskundeles van ...
onderwijs
Kennis

Het groene Ruhrgebied

Net als andere Europese regio’s heeft het Ruhrgebied te maken met globalisering en technologische ontwikkelingen. Het is nog altijd een industrieregio, maar vooral ook een diensten- en kenniseconomie. Daarbij is het een verrassend groen gebied – de economische transitie helpt daar een handje bij.

onderwijs
Nieuws

Brazilië en Zuid-Amerika in het nieuwe examen havo en vwo

Met het huidige examenprogramma havo en vwo is nu zeven jaar gewerkt. Tijd om na te gaan of een herziening nodig is. Eind 2012 stelde het College voor Examens daarvoor een commissie in. Heel wat onderdelen blijken nog up-to-date. Wat verandert er wel?

onderwijs
Opinie

Veldwerk op de Maashorst

Bezoekerscentra kunnen prima fungeren als uitvalsbasis voor aardrijkskundig veldwerk. Gonnie Versteeg heet ons welkom in het Natuurcentrum De Maashorst.