geografie september 2021

Pulsvisserij: verspeelde troefkaart | Kadaster als geo-community | Hoover Dam | Voedselzekerheid Afrika bedreigd door EU-landbouwbeleid | De kindvriendelijke stad |Achterhaalde concepten bij AK | Dertig Geo Future Scholen actief

Kennis

Klimaatverandering vergroot voetafdruk stad op omgeving. Bordeaux als voorbeeld

Steden en hun achterland zijn vanouds afhankelijk van elkaar. Klimaatverandering verscherpt die afhankelijkheid. Steden proberen (nog) meer grip te krijgen op hun achterland, wat leidt tot een grotere politiek-ecologische voetafdruk. Estuariumsteden zoals Bordeaux laten dat goed zien.

Klimaat
klimaatverandering
overstroming
Frankrijk
Opinie

De pulsvisserij: een verspeelde troefkaart

In Geografie november/december 2020 schreef emeritus-hoogleraar Guus J. Borger over het onvermogen van de Nederlandse overheid om de uitstoot van stikstof daadkrachtig aan te pakken. Ook bij de ondersteuning van de pulsvisserij ging er veel mis.

Nederland
Noordzee
Opinie

Voedselzekerheid in Afrika: effecten van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Er is veel te doen over het nieuwe EU-landbouwbeleid en de eisen aan boeren. Het gaat dan vooral om de duurzame ambities. Veel minder aandacht gaat uit naar het feit dat exportsteun en importquota de Europese boeren sterk bevoordelen en de wereldmarkt verstoren. Vooral Afrika is de dupe.

voedsel
Afrika
Opinie

Brownfield in Boedapest: creatieve industrie en herontwikkeling

In veel Midden- en Oost-Europese steden liggen direct rond het centrum brownfields: restanten van industriële complexen uit de socialistische tijd met verwaarloosde gebouwen en ernstige bodemvervuiling. Beleid om ze te saneren en de gebouwen te hergebruiken ontbreekt veelal. In het Csepel-complex in Boedapest groeit een creatief cluster dat kansen biedt voor bottom-up herontwikkeling.

Boedapest
Opinie

De koloniale balatawinning in Suriname (1900-1930)

Suriname is bekend als leverancier van suiker, bauxiet en goud, maar ook balata (rubber) werd een aantal jaren op grote schaal gewonnen. Het hoogtepunt lag tussen 1900 en 1930. Ook de KNAG-expeditie in 1926 stond in het teken van balata.

kolonialisme
expedities
Kennis

Verschoven grens bij Nijmegen

Wat is dat voor ding, vraag je je af als je van Groesbeek naar Kleef in Duitsland rijdt. Aan de rechterkant van de weg in het dorp Wyler staat een grijze ruïne, de ramen eruit, wat rest zijn verroeste tralies. Er groeien volwassen berkenbomen op het dak, dus het moet er al heel lang zo bij staan.

grenzen
Tweede Wereldoorlog
Opinie

Hoover Dam (Nevada)

Het stroomgebied van de Coloradorivier beslaat delen van zeven staten in het westen van de VS en twee regio’s in Mexico. Dit uitgestrekte, goeddeels aride stroomgebied voorziet ruim 36 miljoen mensen van water voor het huishouden, irrigatie én hydro-elektriciteit. De allereerste dam die hier gebouwd werd, was de Hoover Dam in 1936, destijd een technisch wereldwonder.

Plaatsen van herinnering in de VS
drinkwater
Verenigde Staten
Opinie

De kindvriendelijke stad

De afgelopen twintig jaar begonnen gezinnen met kinderen de stad te herontdekken. Sommigen dreigen de stad echter ongewild te verlaten. Dat is slecht voor hen én voor de stad. Daarom moeten steden kindvriendelijker worden.

Serie: Naar humane steden
Kennis

Niemeyers kaart van Brazilië

Brazilië staat al sinds de 14e eeuw op de kaart. In de Ierse mythologie wordt verhaald over Hy-Brasil, een eiland dat altijd in mist gehuld is en slechts één dag per zeven jaar te zien zou zijn. Dit eiland ligt volgens het verhaal in de Atlantische Oceaan, ten westen van Ierland. Al in 1330 tekende Angelino Dulcert het als ‘Bracile’ op zijn portolaan (een type zeekaart). Het kleine eiland figureert eeuwenlang op allerlei kaarten.

KNAG-collectie
cartografie
Kennis

Nee, de mantel is niet vloeibaar

In deze rubriek kraakt Bernd Andeweg sleetse concepten in de aardrijkskundeles die aardwetenschappers al tijden niet meer gebruiken.

Opinie

Frank Tierolff van het Kadaster: ‘Alles gebeurt ergens’

Het Kadaster is nu drie jaar partner van de GeoWeek en deed daarvoor ook al mee aan activiteiten. Frank Tierolff, sinds 2020 bestuursvoorzitter, vertelt over het belang van geo-informatie en de boodschap die het Kadaster wil uitdragen.

GeoWeek
Opinie

Geo Future School: denken in oplossingen in plaats van problemen

Sinds een paar jaar zijn kris kras door Nederland zo’n dertig Geo Future Scholen actief. Zij besteden extra aandacht aan grote vraagstukken van deze tijd zoals water, energie, voedsel, klimaat en globalisering. Wat zijn de ervaringen en ontwikkelingen tot nu toe?

Geo Future School
Opinie

Boeken Geografie september 2021

  • Blankers, P. & Peeters, H. (Red.). Heel de Peel. Hét boek over de Peel
  • Didde, R. Nederland Droogteland.
  • Enderink, S. Het Oude Hollandse Waterlinie Boek
  • Henry, C., Rockström, J., & Storm, N. (Red.). Standing Up For a Sustainable World. Voices of Change
  • Hospers, G-J. & Renooy, P. (Red.). De wereld van de stad. Theorie, praktijk, toekomst
  • Knoll, A.H. De Aarde. Een kleine geschiedenis
Boeken