FEGOO

Stichting Fonds voor Europees Geografisch Onderzoek en Onderwijs (FEGOO) ondersteunt de wetenschappelijke beoefening van de geografie van Europa. Bijvoorbeeld comparatief onderzoek van steden/regio’s binnen Europa, thema’s gerelateerd aan de Europese instellingen (EU, Raad van Europa e.d.) en thema’s over de relatie van Europa met de rest van de wereld. FEGOO doet van tijd tot tijd een oproep voor aanvragen voor een beurs of subsidie voor wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op het gebied van de geografie en/of planologie van Europa.
Het werk van de stichting vindt plaats onder auspiciën van het KNAG.

In 2020 is door FEGOO een subsidie van  € 2.500 beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het Annual Congres 2020 EGEA (European Geography Association - for Students and Young Geographers). EGEA Utrecht en EGEA Nijmegen zouden gezamenlijk dit vijfdaagse evenement organiseren van 21 tot en met 26 september 2020. Helaas kon het vanwege corona niet doorgaan en is het verschoven naar 2021.