Studieverenigingen

Het KNAG werkt samen met geografische studieverenigingen in Nederland. Daar waar het kan spannen de verenigingen en KNAG zich samen in om het belang van geografie/aardrijkskunde te laten zien, te behartigen en elkaars netwerken te verbinden.

In 2020 ontvingen Genius Loci (WUR), GeoVUsie (VU), Ibn Battuta (RUG),  Mundus (RU), Pyrus (WUR), Sarphati (UvA), Spectrum (UvA), UAV (UU), V.U.G.S. (UU) een sponsorbedrag van het KNAG en 10 euro per aangemeld lid, in ruil voor promotie van het KNAG-lidmaatschap.  Ook ondersteunde het KNAG in 2020 het Nationaal Geografisch Planologisch Symposium (NGPS), een gezamenlijk initiatief van verschillende studieverenigingen, en de Aardwetenschappelijke Loopbaandag nog apart financieel. Het KNAG stelde verder nummers van Geografie beschikbaar om uit te delen bij symposia, congressen en excursies.