Vakvereniging Fysische Geografie (VVFG)

De Vakvereniging Fysische Geografie (VVFG) bestaat in 2021 25 jaar. Al sinds de oprichting werkt de VVFG nauw en prettig samen met het KNAG, eerst als onderdeel van het KNAG en de laatste jaren als onafhankelijke vereniging. Het belangrijkste doel van de VVFG is fysisch geografen uit het onderwijs, het onderzoek, de uitvoering en het beleid bij elkaar brengen en zo kennis te delen. Dit om gezamenlijk te laten zien wat de meerwaarde van fysische geografie is ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken. Maar ook om te laten zien hoe interessant en boeiend het vakgebied is. De VVFG doet dit onder andere door lezingen en excursies te organiseren alsmede een jaarlijks symposium.

Het KNAG werkt samen met de VVFG door wederzijdse promotie van activiteiten en door artikelen uit Geografie te koppelen aan VVFG-activiteiten. De VVFG verzorgt ook jaarlijks een workshop of excursie op de KNAG Onderwijsdag.

Meer informatie over de VVFG: vvfg.wordpress.com/vvfg.