geografie maart 2020

Boer zoekt water | Thailand en de middeninkomensval | Bas Eenhoorn: Waddengebied vergt onorthodoxe aanpak | Waarom EU-subsidies vaak niet werken | Van boekenbieb naar volkspaleis | Mindfuck in de winkelstraat | Het nieuwe Naturalis | De Junior Bosatlas

Kennis

Boer zoekt water

De opwarming van de aarde en afname van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag leiden tot droogte en een toenemende vraag naar water. Dat is het meest urgent in semi-aride zones aan de randen van woestijngebieden. Voor de kleine en middelgrote boeren in de Chileense Elquivallei is het belangrijk zich aan te passen. 

water
Chili
Opinie

'Waddengebied vraagt om onorthodoxe oplossingen'

Interview met rasbestuurder en geograaf Bas Eenhoorn

Het beheer van het Waddengebied is bestuurlijk ingewikkeld en zeer versnipperd. Het Regiecollege Waddengebied moest daar verandering in brengen. Bas Eenhoorn was daarvan zes jaar lang voorzitter. Rutte III besloot echter het regiecollege op te heffen en te vervangen door iets nieuws. Hoe kijkt Bas Eenhoorn aan tegen de ontwikkelingen in het Waddengebied? 

Waddenzee
Kennis

Thailand 4.0

Ontsnappen uit de middeninkomensval

Tot de jaren 1950 was Thailand arm en ruraal georiënteerd. Daarna maakte het land een stormachtige economische groei door, die in de jaren 90 echter stokte. De overheid zoekt naar wegen om verdere groei te bewerkstelligen. Hoe ontsnapt het land aan de middeninkomensval? 

economie
Thailand
Kennis

Achtergestelde regio's komen lastig vooruit

Waarom EU-subsidies vaak niet 'werken'

Regelmatig hobbelen paard-en-wagens langs grote blauwe borden die aangeven dat een school, ziekenhuis of weg is betaald met geld van de Europese Unie. De nog altijd armelijke situatie in bijvoorbeeld Noordoost-Roemenië toont de ineffectiviteit van de EU-steun. Hoe valt dit te verklaren? 

Roemenië
Opinie

Handelsposten

In de 19e eeuw schuift het kolonisatiefront van de Verenigde Staten onstuitbaar op naar het westen, en de oorspronkelijke bevolking moet het veld ruimen. Hoewel ‘Shoving the indians out of the way’ al geruime tijd staande praktijk is, verklaart de Indian Removal Act (1830) de oorspronkelijke bevolking vrijwel vogelvrij tegenover de ongebreidelde landhonger van de blanke kolonisten. Zo moeten de Seminole uit Florida en de Cherokee uit Alabama te voet naar Oklahoma verhuizen, een barre tocht waarbij duizenden het leven laten – de zogenoemde Trail of tears. 

Plaatsen van herinnering in de VS
Verenigde Staten
Kennis

Van boekenbieb naar volkspaleis

De bieb is bezig aan een opmars van stofnest naar hotspot. Althans de grote vestigingen: Neude is het recentste voorbeeld van een multifunctionele bibliotheek in een architectonisch interessant pand. Maar de lokale bibliotheken gaat het minder voor de wind. 

leefbaarheid
Nederland
Opinie

Een dun laagje klei langs de Maandagsdijk 

De Graafschap is een populair fiets- en wandelgebied. Wie kent niet de Witte Wievenkuil op de Lochemse Berg of de watermolen in Borculo? Tegenwoordig zijn er genoeg droge wegen en paden om vanaf Barchem in Borculo te komen, maar dat was ooit wel anders. Daarom is er in een bijna rechte lijn een ‘dijk’ aangelegd: de Maandagsdijk. En het leuke is dat deze nog steeds onverhard is. 

In de kantlijn van het landschap
Kennis

Gentrificatie in Brixton 

Uitdagingen en kansen voor migrantenondernemers 

Vanwege de grote migrantenpopulatie en aanvankelijk lage huren wemelt het in de Londense wijk Brixton van speciale winkels, kappers en andere migrantenvoorzieningen. Gentrificatie zet deze ondernemingen steeds meer onder druk. Tegelijkertijd biedt de veranderende markt ook kansen. 

gentrificatie
cultuur
Kennis

Mindfuck in de winkelstraat 

Begin dit jaar ging het in de media (al)weer over teruglopende bezoekersaantallen in winkelstraten. Hebben fysieke winkelgebieden geen toekomst meer? Of is een winkelstraat ook met minder bezoekers succesvol te maken? 

stadsgeografie
Utrecht
Amersfoort
Opinie

Nagekomen Bakkeriana: bauxiet en silicaplaatjes 

Na mijn artikel ‘Professor Jan Pieter Bakker in Suriname’ in Geografie december 2017 ben ik nog een paar zaken op het spoor gekomen die iets meer licht doen schijnen op een aantal van zijn ontdekkingen. 

Suriname
Kennis

Griekse genezingsheiligdommen en moderne ziekenhuizen 

Dat de natuur een helende werking heeft, wisten de Oude Grieken al. Valt daarvan nog wat te leren, bijvoorbeeld bij de inrichting van een ziekenhuis? 

Opinie

Panta Rhei

in de Utrechtse master Human Geography

In het januarinummer van Geografie pleitten Martin Stijnenbosch en Rob van Engelenburg voor een grotere betrokkenheid van de universitaire geografie bij de Nederlandse samenleving en integrale beleidsterreinen waar praktijkgeografen werken. Ze zoomden in op de faculteit Geowetenschappen in Utrecht en betoogden dat de kennis en kunde van studenten niet aansluiten op het werkveld. Stafleden uit Utrecht herkennen zich niet in dit beeld.

Nieuws

Het nieuwe Naturalis 

Aardrijkskunde in museum over biodiversiteit 

Het nieuwe Naturalis zet in op levensechtheid, verwondering, zelf ontdekken en onderzoeken. De enorme ijstijdmaquette, aardbevingsexperience en dino’s leveren gegarandeerd spektakel op. Het museum over biodiversiteit biedt volop mogelijkheden om aardrijkskundelessen uit te trekken. 

museum
Opinie

De Junior Bosatlas topografie en informatie

De 7e editie van De Junior Bosatlas bevat een opvallend, nieuw onderdeel in de ‘atlasgeografie’. Op pagina 84 en 85 staat een langgerekte foto met zes in elkaar overlopende landschappen, van toendra naar gematigde steppe. Het zijn de Europese landschappen van noord naar zuid. 

recensie
Opinie

Boeken Geografie maart 2020

De boeken die in Geografie maart 2020 zijn gerecenseerd:

  • Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 7, 1800-1825
  • Landschap in delen. De fysisch-geografische regio's
  • Oorsprong. Hoe de aarde mens heeft gevormd.
  • Handbook of Urban Geography
  • Our City? Countering Exclusion in Public Space
  • Understanding Russia. The Challenges of Transformation.
recensie