De wijk van de toekomst

Leerlingenwedstrijd

Hoe ziet Nederland eruit in 2050? Daarover gaan leerlingen nadenken in de Geo Future School module ‘De wijk van de toekomst’.

Deze Geo Future School module is voor alle scholen in Nederland beschikbaar en vormt het uitgangspunt van een wedstrijd voor leerlingen. Zo kunnen alle leerlingen in Nederland meedoen met de wedstrijd én kennis maken met Geo Future School.

In de module denken leerlingen na over de wijk van de toekomst. Nederland is een dichtbevolkt en welvarend land met een relatief kleine oppervlakte. Het is in Nederland altijd passen en meten om ruimte te vinden om te wonen, te werken, te winkelen, te recreëren en ons te verplaatsen. Juist daarom is het belangrijk om goed na te denken over de inrichting van de ruimte zodat al deze functies een zo goed mogelijke plek krijgen. In de toekomst krijgen we onder andere te maken met verdere technologisering, klimaatverandering, een ongelijke bevolkingsgroei en individualisering en een overgang naar een meer duurzame economie. Dit zijn allemaal opgaven waarmee we in de toekomst rekening moeten houden.

In de module maken leerlingen als eindopdracht een maquette van de wijk van de toekomst. De beste maquettes worden vanaf april 2018 getoond op de expositie ‘Places of Hope’ in Leeuwarden.

De module is bedoeld voor leerlingen van klas 2 en 3 vmbo, havo en vwo. U kunt meedoen met de wedstrijd van oktober 2017 tot en met eind januari 2018. Mocht u mee willen doen met één of meerdere klassen, dan dient u zich aan te melden via de volgende link: https://goo.gl/forms/mqn9lQYn7MJmBTMo2

KNAG lesmodule de wijk van de toekomst.pdf
Download hier de lesmodule
Download dit document
KNAG docentenhandleiding de wijk van de toekomst.pdf
Download hier de docentenhandleiding
Download dit document

De module is gemaakt door het Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde Genootschap, de Urban Futures Studio, The Cloud Collective en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@geofutureschool.nl