Literatuur en achtergrondinformatie

Literatuur en achtergrondinformatie

• Adang, A., & Blankman, M. (2020). De wereld in met aardrijkskunde. Vakdidactiek. Bussum: Coutinho.
• Adang, A., Blankman, M., & Koene J. (2023). Van pootaardappels tot wereldburgers. Geografie juni 2023. 
• Blankman, M. (2020). Kinderen brengen hun plek in kaart. Geografie november 2020. 
• Blankman, M. (2021). Kinderen geven betekenis aan hun buurt. Geografie maart 2021.
• De Bas, J., & Van Meir, W. (2023). Inzicht in burgerschapsvorming, kennis en didactiek voor het basisonderwijs. Bussum: Coutinho.
• Elaine, J. (2010). Citizenship and primary geography. In S. Scoffham, Primary Geography Handbook (pp. 289-299). Sheffield: Geographical Association.
• Van Hove, B. (2023). Meer aandacht voor de ‘geografieën van jongeren’. Essaybundel Aardrijkskunde in transitie.
• Pashby K., & Sund L. (2019). Teaching for sustainable development through ethical global issues pedagogy: A resource for secondary teachers. Manchester Metropolitan University.
• Roberts, M. (2023). Geography through enquiry: Approaches to teaching and learning in the secondary school. Sheffield: Geographical Association. 
• Sinnige, A., & Spoelstra, T. (2022). Burgerschap in de klas. Assen: Koninklijke Van Gorcum. 

Websites 

• College van Rijksadviseurs: handleiding toekomstdenken
• Discussiëren kun je leren
• Expertisecentrum mens en maatschappijvakken: burgerschapsvorming en de maatschappijvakken
• Inspectie van onderwijs: wettelijke opdracht burgerschap
• KNAG visie op het aardrijkskundeonderwijs
• Movies that Matter
• SLO handreiking burgerschap, inhoudskaarten, bouwstenen en burgerkaartenspel
• SLO onderwijsaanbod burgerschap
• SLO vakportaal burgerschap
• SLO visie ontwikkelen op burgerschap
• Vensters op de wereld: canon voor wereldburgerschap