geografie februari 2023

Raciale geletterdheid op school | Gedachtegoed Afrika-expert Jan Hinderink (†) doorstaat tand des tijds | Slums, thuishaven van de armen | Nepal na de flash flood | Cartografische ‘leeftijdgenoten’ van het KNAG | Terugschrijdende erosie: kleine stromen, grote gevolgen | Mantelconvectie uit de eindtermen?

Kennis

Aardrijkskundeonderwijs en raciale geletterdheid

Premier Rutte noemde de Nederlandse excuses over het slavernijverleden op 19 december ‘een eerste stap’. De volgende is werken aan meer bewustwording van dat schuldige verleden, ongelijkheid, racisme en de hedendaagse doorwerking ervan. Om te beginnen in het onderwijs – bij alle vakken en zeker bij aardrijkskunde.

150 jaar KNAG
onderwijs
Kennis

Terugblik op Nederlands boek over de Afrikaanse landbouw uit 1987

Gedachtegoed Jan Hinderink (†)

De analyses in het veel geciteerde Agricultural Commercialization and Government Policy in Africa van de op 10 december jl. overleden Jan Hinderink en collega-geograaf Jan Sterkenburg blijken na 37 jaar nog steeds valide. Maar een heruitgave als e-book volstaat niet. Nieuwe ontwikkelingen in de afgelopen veertig jaar roepen om een vervolg. Er zijn genoeg Afrikaanse wetenschappers om de pen over te nemen.  

landbouw
Afrika
Opinie

Helambu en de flash flood

Alle seinen op rood

Oud-docent aardrijkskunde Ko Dek ziet tijdens een trektocht  voorjaar 2022 in Nepal de sporen van een verwoestende flash flood in het stroomgebied van de rivier Melamchi. Een tweede klap voor het gebied dat in 2015 in het epicentrum van de Gorkha-aardbeving lag.

reisverslag
aardbeving
Nepal
Kennis

Slums, de thuishaven van de armen

Slums, favela’s, shanty towns, kampungs, bidonvilles, informal settlements, sloppenwijken of hoe ze wereldwijd ook heten, stellen stadsbesturen voor dilemma’s. De ongeplande nederzettingen hebben een bufferfunctie, maar vormen ook een ‘schandvlek’, waar mensen in zeer gebrekkige omstandigheden leven. Welke aanpak komt de bewoners ten goede? 

armoede
Nieuws

Holendrecht – Vecht

De lijn richting het oosten gaat van het veenweidegebied rondom de Amstel naar het rivierengebied van de Vecht. De verbinding tussen beide rivieren ten zuiden van Amsterdam loopt via de Holendrecht, het Gein, de Gaasp, de Winkel en de Angstel. Welke kade of dijk je ook volgt: het water ligt boven het omliggende maaiveld. Je moet even goed kijken, want je hebt hier geen echte heuvels. Maar onder onze voeten, ingepakt in jongere lagen zand, veen en klei, ligt een bescheiden heuvellandschap.

In de lijn van Dan
Kennis

Taos Pueblo (New Mexico)

Voor de oudere tv-kijkers heeft ‘Taos, New Mexico’ wellicht nog een bekende klank. Tussen 1970 en 1977 (en vele herhalingen daarna) speelde acteur Dennis Weaver immers de hoofdrol in de serie McCloud, over de gelijknamige politieman uit Taos New Mexico, die meehielp bij de misdaadbestrijding in New York City. Uiteraard gezeten op een paard, met cowboyhoed en dito laarzen.

Plaatsen van herinnering in de VS
Verenigde Staten
Kennis

Kleine beekjes, grote gevolgen

Terugschrijdende erosie

Als kind speelde ik graag aan het strand. Het leukst was dat bij laagwater: de zee had zich teruggetrokken, maar het zand was nog nat. Ideaal om ‘waterwerken’ uit te voeren. Bijna altijd stroomde er vanuit plaatselijke ondiepten water naar zee. Het strand was daar net een waterloopkundig laboratorium. Mijn eerste kennismaking met het voortdurend veranderen van de stroming en… terugschrijdende erosie.

geologie
Opinie

Missie volbracht

Restauratie gedenksteen op Spitsbergen

Op Amsterdameiland in het noordwesten van Spitsbergen staat een Nederlandse gedenksteen uit 1878. In Geografie mei 2020 werd een expeditie aangekondigd om dit monument weer leesbaar te maken. Vanwege covid-19 ging die reis niet door. Maar met de steen kwam het uiteindelijk toch goed.

expedities
Spitsbergen
Kennis

Schoolkaart inzet conflict tussen Tel Aviv en Israël

De kaart en het territorium

Vorige zomer liep een conflict tussen de gemeente Tel Aviv-Jaffa en de Israëlische regering hoog op. Inzet was een kaart van Israël die de gemeente had laten maken en in alle scholen van de stad had laten ophangen. Daarop stond de grens afgebeeld tussen het Israëlische territorium en de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever. En dat mag niet.

geopolitiek
Israël
Opinie

Dagen van zand in de klas

In Geografie juni 2014 maakten Ilse van Liempt en Gery Nijenhuis ons attent op een aantal stripverhalen over oorlog, vluchtelingen en asielbeleid, die zich goed leenden voor gebruik in de klas. De onlangs verschenen graphic novel Dagen van zand van Aimee de Jongh speelt in de jaren 1930, maar een parallel met hedendaagse thema’s is zeker te trekken.

recensie
Kennis

Migrantenveldwerk in Catania en Siracuse

Sicilië is een stapsteen in de migratie van Afrika naar Noord-Europa. In het kader van een veldpracticum van de eerstegraads lerarenopleiding aardrijkskunde van Fontys Hogescholen gingen wij in mei 2022 naar de steden Catania en Siracuse, op zoek naar verhalen van migranten. Er waren verrassende ontmoetingen.

migratie
Europa
Opinie

Boeken Geografie februari 2022

  • Zoomers, A., Leung, M., Otsuki, K., & Van Westen, G. (Red.). Handbook of Translocal Development and Global Mobilities.
  • Parks, T. Het heldenpad. Te voet met Garibaldi van Rome naar Ravenna
  • Weststrate, J., & De Boer, D.E.H. Identiteit in grensregio’s omstreeks 1800. 
  • Deen, M. De grenzeloze rivier. Verhalen uit het rijk van de Rijn.
  • Boonstra, O., & Hüttenberger, F. Gelukzoekers gestrand. 500 Duitse landverhuizers onderweg naar Brazilië, 1827-1829.
Boeken
Kennis

[1] Nederland in 1873

In 1873 verscheen deze kaart van het Koninkrijk der Nederlanden met een bijkaart van het Groothertogdom Luxemburg, dat in die tijd onder het huis van Oranje-Nassau viel. Aan de zijkanten staan – nogal verrassend – de wapens van zestien landen in Europa, met teksten waarin het wemelt van de spelfouten.

150 jaar KNAG
Cartografische leeftijdgenoten
cartografie
Nederland
Opinie

Grondtonen [podcast]

In een poging geografisch besef over te brengen, liep ik ooit met mijn jonge dochter van de monding tot de bron van de Renkumse Beek. Laat dat nu precies zijn wat de makers van Grondtonen in hun zesdelige podcast ook doen.

Podcasts
Opinie

Nederland verbouwt in 7 vragen [podcast]

In deze serie belicht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur op een heel genuanceerde manier brandende kwesties in onze fysieke omgeving. Zoals ‘Wie bepaalt de prijs voor een duurzaam menu’, over hoe we de landbouw duurzamer kunnen maken én de boer een goede boter laten verdienen.

Podcasts