Geo-ict-apps en bruikbare links

Geografische informatiesystemen 

ArcGIS: een platform voor geografische informatiesystemen waarmee gebruikers ruimtelijke gegevens kunnen verzamelen, beheren, analyseren en visualiseren. 
ArcGIS Online: ESRI Nederland biedt kosteloos ArcGIS Online aan voor alle scholen in Nederland. Je kunt er aan de slag met activerende lesvormen, vakoverstijgend onderwijs en modern omgevingsonderwijs. Er zijn lesopdrachten over uiteenlopende onderwerpen, zoals vulkanisme, klimaat en bevolkingsspreiding. Daarnaast vind je er handleidingen om zelf lesmateriaal te maken en Survey123-formulieren en webapps te ontwikkelen. 
Gapminder: is een ideële organisatie die input levert voor een op feiten gebaseerd wereldbeeld over mondiale ontwikkeling. Je vindt er data, visualisaties en tools die het gemakkelijk maken om complexe mondiale ontwikkelingen te begrijpen. Gapminder biedt ook lesmateriaal en instructiefilmpjes voor docenten. 

Kaartenprogramma’s 

Afstand meten: een site om gelopen, gefietste of gewandelde routes na te meten, op te slaan en van anderen te bekijken met Google Maps
AHN-viewer: hiermee kun je het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) verkennen. Vraag  elke plek in Nederland op door in de kaart te klikken. 
Atlas leefomgeving: actuele informatie over milieu- en gezondheidsaspecten van je eigen  leefomgeving. 
EduGIS: biedt verschillende atlassen op thema en gebied.  
Europese waardenatlas: biedt interactieve apps en lesmateriaal over hedendaagse onderwerpen zoals migratie, democratie, solidariteit en tolerantie. Ook vind je er strategieën om eigen lesideeën te ontwikkelen. 
Global Forest Watch (GFW): een open-source webapplicatie waarmee je vrijwel real-time kunt volgen hoe de bossen over de hele wereld ervoor staan. GFW verzamelt en analyseert satellietbeelden om ontbossing, bosdegradatie en andere veranderingen in de bosbedekking te volgen. 
Google Earth: een virtuele wereldbol waarmee je de aarde in een 3D-omgeving kunt verkennen. Je kunt in- en uitzoomen op de aarde, de kijkhoek wijzigen en locaties op straatniveau verkennen in Street View. Met stapsgewijze tutorials leer je hoe je in Google Earth je eigen kaarten kunt maken. 
Google Maps en Bing Maps: webkaartenplatforms met diverse functies, waaronder: zoeken en ontdekken, navigatie, lokale informatie, satelliet- en luchtbeelden en street views. Google Maps biedt over het algemeen meer gedetailleerde kaarten, beelden en functies, terwijl Bing Maps sneller presteert en betere ondersteuning biedt voor Windows-apparaten. Met stapsgewijze tutorials leer je hoe je in Google Maps je eigen kaarten kunt maken. 
Index Mundi: biedt economische, demografische en andere informatie over landen. Je kunt kiezen of je de gegevens wilt weergeven in een interactieve kaart of in een tabel. Ook kun je per land een grafiek maken waarin je kunt zien hoe de waarden zijn veranderd in de loop der tijd. 
Marine Traffic: biedt real-time informatie over de bewegingen van schepen en de huidige locatie van schepen in havens en havens. 
Storymaps in ArcGIS: met een storymap vertel je een verhaal aan de hand van beelden (kaarten, foto’s, video’s, grafieken) die gekoppeld worden aan een geografische locatie. ESRI biedt hier een aantal storymaps aan, voor zowel po als vo. 
The true size: hiermee kun je de afmetingen van landen vergelijken zonder vertekening, dankzij de nauwkeurige Mollweide-projectie. Je kunt landen over de kaart slepen en zien hoe hun afmetingen veranderen naarmate ze dichter bij of verder van de evenaar komen.  
Topotijdreis: bekijk de veranderingen in Nederland vanaf het jaar 1815 in overzichten en gedetailleerde topografische kaarten en luchtfoto’s. In deze les maken leerlingen kennis met oude topografische kaarten. 
World Mapper: toont kaarten waarbij de grootte van landen is vervormd om een ​​specifiek kenmerk weer te geven, zoals geboortecijfer, aardbevingsrisico en uitstoot van CO2. Traditionele kaarten versterken vaak het idee dat landen met grotere landmassa’s belangrijker of machtiger zijn. De kaarten van Worldmapper helpen leerlingen de wereld genuanceerder te zien. 
Zorgatlas: deze richt zich op de gezondheidstoestand van mensen in Nederland via interactieve kaarten over ziekten, aandoeningen, blessures en ongelukken. 

Weer en klimaat 

All met sat: klimaatgrafieken van heel veel plaatsen op de wereld. 
Climatescan: interactieve database voor klimaatadaptatieve maatregelen wereldwijd. 
Klimaateffectatlas: geeft een indruk van de mogelijke effecten van klimaatverandering op Nederland, nu en in de toekomst. Er staan ook kaarten in die context geven, zoals bodemkaarten en kaarten die laten zien waar bijvoorbeeld kansen liggen voor klimaatadaptieve maatregelen.  
Leefbarometer: met kaarten, tabellen en open data over de leefbaarheid in alle buurten en wijken in Nederland. 
Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO): bevat kaartlagen voor professionals die zich bezighouden met wateroverlast en overstromingen in Nederland. 
National Centers for Environmental Information (NOAA):  bevat een grote verscheidenheid aan kaarten en storymaps over de oceanen en de atmosfeer.   
Nullschool Earth-animatie: een interactieve geanimeerde kaart met de huidige wind-, weer-, oceaan- en vervuilingsomstandigheden, voorspeld door supercomputers.  
Ventusky: online weerservice met gedetailleerde meteorologische gegevens en voorspellingen; met windkaarten, grote verscheidenheid aan weerparameters en interactieve tools, zoals time-lapse-animaties en overlay-opties. 
Weatherspark: geeft inzicht in het verloop van het weer. Kies een plaats en een dag, en de website tovert de temperatuur en neerslagcurve voor die dag tevoorschijn. 
WOW-NL: platform waarop iedereen actuele weerwaarnemingen kan delen, bekijken, vergelijken en archiveren. Met lesmateriaal voor groep 7/8 en een hele lessenserie voor de onderbouw van vmbo en havo/vwo.  

Virtual Reality, Augmented Reality en geo-animaties 

AR sandbox: met deze virtuele zandbak kun je in het zand vormen maken, waarna een projector daaroverheen de hoogtelijnen projecteert. Kijk op deze pagina hoe je deze zandbak bouwt, hoe je de software laat werken en hoe leerlingen er iets mee te leren. 
Arts & Culture Geography Expeditions: virtuele rondleidingen, waarbij je een grote ​​verscheidenheid aan culturele, geografische en historische bezienswaardigheden kunt verkennen. 
Geo-animaties: toegankelijke en interactieve visualisatie voor docenten en leerlingen van aardrijkskundedocent Bart van Bossuyt van het Don Boscocollege in Zwijnaarde (BE). 
Geobronnen: bevat een keur aan interactieve geo-animaties en kaarten over aardrijkskundige onderwerpen. 
Geoproeven: hier gaan leerlingen aan de slag met technieken als virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Zo laat je specifieke geografische processen op aarde goed zien in de klas.  
Handleiding Virtual Reality in de klas: ga zelf in de klas aan de slag met de mogelijkheden van virtual reality en in het bijzonder met het opzetten van virtueel veldwerk. 
Water op het schoolplein: met deze applicatie komen leerlingen veel te weten over overstromingen en wateroverlast in Nederland. Ze kunnen zelf op dijken klikken en zien hoe snel het water zich verspreidt over het binnendijks gebied als daar de dijk doorbreekt. Met een regionale en lokale insteek, waarbij digitale kaarten een grote rol spelen. 
Slum Tour Kibera: een online excursie naar de sloppenwijken van Kibera, Nairobi. Via een live verbinding ervaar je het dagelijkse leven in Kibera. 
WWF Free Rivers: met deze AR-app ontdekken leerlingen hoe dieren, mensen en landschappen afhankelijk zijn van gezonde, stromende rivieren. Ze kunnen experimenteren met de loop van een rivier en de invloed daarvan op de rest van de omgeving. 

Infographic tools 

Voor de meeste tools moet je je eerst als gebruiker registeren. Daarna kun je ze gebruiken voor basishandelingen. Als je meer mogelijkheden wil, moet je vaak een vast maandbedrag betalen. Voorbeelden zijn: Piktochart, Canva, Infogram, Ease.ly, Google charts, Venngage, Padlet  

Overig 

Leren met het CBS en CBS in uw buurt: Leren met CBS biedt materiaal aan om leerlingen in het po en vo te leren wat data en statistieken betekenen in onze maatschappij.  
Mentimeter: hiermee kun je tijdens de les vragen of een quiz voorleggen aan leerlingen. Zij geven antwoord via verschillende devices en dit wordt ter plekke weergegeven. 
3d Geography: Engelse site met sjablonen om allerlei aardrijkskundige modellen te maken.