Literatuur en achtergrondinformatie

• Béneker, T. (2019). GIS op school. Geografie oktober 2019. 
• Booden, M., & Noordeloos, J. (2019). De beste vestigingsplaats. Geografie oktober 2019. 
• Booden, M., Viergever, A., & Goßens, W. (2017). Meneer, wat moet die zandbak in het lokaal? Geografie oktober 2017. 
• Faas. J. (2019). Zelf aan de slag met storymaps. Geografie oktober 2019. 
• Favier, T. (2019). Demografisch onderzoek met spreadsheets en GIS. Geografie oktober 2019. 
• Favier, T. (2019). Overstromingen en wateroverlast in kaart. Geografie oktober 2019. 
• Favier, T. (2019). Voorzieningen en klanten. Geografie oktober 2019. 
• Favier, T. (2019). Winkels: waar en waarom daar? Geografie oktober 2019. 
• Favier, T., Bake, M., & Van der Heiden, M. (2019). The making of… Een educatieve storymap over Amazonë. Geografie november 2019. 
• Favier, T., & Kreeftenburg, M. (2019). Bevolkingsdichtheid in China. Geografie oktober 2019. 
• Favier, T., & Kuijpers, T. (2019). Leefbaarheidsonderzoek met GIS. Geografie oktober 2019. 
• Favier, T., & Van der Schee, J. (2019). Geo-ict: sterk in verandering. Geografie juni 2023. 
Kuijpers, T. (2019). Docent en GIS expert leren van elkaar. Geografie oktober 2019. 
• Paul, L., Van der Vaart, R. (2023). GIS in de praktijk. Geografie juni 2023. 
SLO basisvaardigheden: digitale geletterdheid 
• Van der Schee, J. (2019). EDUGIS, een portal in ontwikkeling. Geografie oktober 2019. 
• Smit, E. (2019). Op fietsexcursie door het Groene Hart. Geografie oktober 2019.