geografie januari 2014

Beoordeling wetenschappelijk onderzoek onder vuur | Cyclonen en klimaatverandering | Debat: fysische geografie en aardrijkskunde | Kwikvervuiling in Suriname | Bosatlas Nederland van Boven | De meerwaarde van geo-ICT

Opinie

Beoordeling wetenschappelijk onderzoek onder vuur

Er is veel discussie en onvrede over de beoordeling van sociaalwetenschappelijk onderzoek en het grote gewicht van artikelen in Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften – zie ook het ‘oktoberoffensief’ van de academische actiegroep Science in transition. De sociologen namen het voortouw met een scherpe analyse van hun huidige onderzoekspraktijk en een vurig pleidooi voor een evenwichtiger beoordelingssysteem. Moeten geografen zich daarbij aansluiten?
 

Kennis

Weg uit de publicatieparadox

Volgens de Nederlandse Sociologische Vereniging is de sociologie vervreemd geraakt van de Nederlandse samenleving. Dat komt door de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek op basis van publicaties in Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften. Er moeten andere procedures komen. Moeten geografen zich aansluiten bij dit pleidooi?
 

Opinie

De visie van sleutelfiguren in ons vakgebied

Hoe kijken de personen op sleutelposities in ons vakgebied aan tegen het huidige beoordelingssysteem, de analyse van de NSV en de voorstellen van KNAW en NSV?
 

Kennis

Cyclonen en klimaatverandering

Verwoestende kracht gevoed door opwarmende oceanen

Tyfoon Haiyan liet een spoor van vernieling achter op de Filipijnen. Van verschillende kanten werd gesuggereerd dat klimaatverandering de oorzaak was van de uitzonderlijke kracht. Dat lijkt bij deze tyfoon niet terecht, maar kan dat in de toekomst wel worden.
 

klimaatverandering
Filipijnen
Kennis

Waar gaan Europeanen de straat op?

Politiek activisme en de financiële crisis

Sinds de financiële crisis komen Europeanen steeds vaker in actie tegen de gevestigde politiek. In het noorden gaat dat anders dan in het zuiden.
 

Europese kwestie
Europa
Opinie

Rotondes: Levensgevaarlijk

De rotondisering van Nederland schrijdt voort. Ons land telt inmiddels bijna vijfduizend rotondes en dat aantal zal in de nabije toekomst nog toenemen. Dat is niet voor niets. Daar is over nagedacht. Rotondes zijn namelijk veiliger dan gewone kruispunten. De statistieken zijn wat dat betreft overduidelijk; lees de rapportages van de SWOV er maar op na.

Blog: Stad in zicht
Opinie

Geografie: Dé ontmoetingsplaats voor science en society

Het jubileumnummer van Geografie ter gelegenheid van 140 jaar KNAG in juni 2013 heeft grote indruk op ons gemaakt. Naast een terugblik op het genootschap werden nieuwe kansen voor geografie, inclusief de relatie met het grote publiek verkend. Het trof ons echter diep bij de nieuwe kansen te lezen dat Salomon Kroonenberg en Jan van Mourik pleitten voor afscheiding van de fysische geografie van de schoolaardrijkskunde.
 

Opinie

Als fysisch geograaf voor de klas

Bart Pijpers staat als fysisch geograaf toch elke dag met plezier voor de aardrijkskundeklas.

onderwijs
Opinie

Lang leve de fysische geografie

Joost Terwindt reageert op Salle Kroonenberg die fysische geografie wil afscheiden van het schoolvak aardrijkskunde. Hij benoemt de doelen van de fysische geografie.

onderwijs
Opinie

Natuur is wat je krijgt als je er met je vingers afblijft

‘In reactie op de reacties’ gaat Salomon Kroonenberg in op een aantal argumenten van zijn opponenten, met name over de relatie mens, natuur, landschap.

Kennis

Giftig goud

Kwikvervuiling in Suriname

‘Ik zal niet ontkennen dat kwik giftig is; het is gevaarlijk’, aldus Jimmy, een lokale gouddelver in de Brokopondo-provincie. De kleinschalige goudwinning in Suriname brengt grote hoeveelheden kwik in het milieu, met alle gevolgen voor mens en natuur van dien. Constructieve oplossingen – bijvoorbeeld vanuit overheid en mvo – worden niet geboden.
 

Suriname
Opinie

Hollandse zeegaten van Goeree tot Hoek van Holland (1734)

De kaart van Het eylandt West-Voorn of Goedereede is misschien wel de mooiste die Nederlands grote waterstaatkundige Nicolaas Samuelsz Cruquius (1678-1754) heeft voortgebracht. Zeker in kleur, wat niet vaak bij dit type kaarten voorkomt, is hij bijzonder fraai. Ook in cartografisch opzicht is het een hoogstandje in zijn weergave van allerlei waterstaatkundige aspecten van het gebied. 

Atlas der Neederlanden
Nederland
Opinie

Uithangbord voor de aardrijkskunde: Bosatlas Nederland van Boven

Ieder jaar verschijnt er voor de feestdagen een nieuwe Bosatlas. Dit jaar is dat de Bosatlas Nederland van Boven. Zijn wij blij?
 

Kennis

Samen sterk, dat is de kunst

Brielse meer

Aanleg, inrichting en beheer van recreatiegebieden waren lang de zorg van de overheid. Vanwege de bezuinigingen wordt lokale ondernemers en recreanten nu gevraagd mee te werken. Dat vereist wel regie.

recreatie
Kennis

Leren relateren: de meerwaarde van Geo-ICT

Leerlingen vinden het vaak lastig geografische relaties te herkennen in kaarten, figuren en teksten. Nog pittiger is het om systematisch te redeneren over zulke relaties. Geo-ICT kan helpen bij de ontwikkeling van het relationeel denken.
 

onderwijs
GIS
Opinie

'Geografen zijn eerder reizigers dan lezers'

In januari verschijnt een nieuw boek van Ben de Pater voor studenten en afgestudeerden, De ontdekking van de geografie. Sociale geografie als wetenschap. Een gesprek met de auteur, die veertig jaar meeloopt in de wereld van geografen.